Naujausiame Lietuvos paukščių vadove - net 2000 sparnuočių nuotraukų  (0)

Ir profesionalai, ir mėgėjai pagaliau užganėdinti - šiomis dienomis juos pasiekė tik ką išėjusi, naujausia knyga apie Lietuvos paukščius „Lietuvos paukščių pažinimo vadovas“.


Panašus leidinys, kurį redagavo ornitologas Petras Kurlavičius, buvo išleistas tik 2003 metais, jame pristatytos 343 Lietuvoje ir jos teritoriniuose Baltijos jūros vandenyse iki tol pastebėtos paukščių rūšys. Nuo to laiko, per nepilną dešimtmetį, jų padaugėjo iki 380. Šiemet ornitologai profesionalai Vytautas Jusys(Ventės ragas, Šilutės r.), Saulius Karalius(Klaipėda) ir Liutauras Raudonikis(Vilnius) naujajame Lietuvos paukščių pažinimo vadove visas jas ir pristato išsamiais aprašymais ir dviem tūkstančiais itin kokybiškų savo ir 92 talkininkų iliustracijų. Leidinio viršelio autorė – klaipėdietė Agnė Karaliūtė, jame stambiu planu pavaizduotas spalvingasis Lietuvos paukštis tulžys skrendančių kitų paukščių(gegutės, peslio, kiro, anties) fone. Naujojo Lietuvos paukščių pažinimo vadovo leidybą organizavo Lietuvos ornitologų draugija, gavusi ES paramą projektui “Europinės svarbos saugomų teritorijų tinklo NATURA 200 internetiniai vartai“. „Aprašėme visus iki 2012 metų lapkričio 1 dienos Lietuvos teritorijoje pastebėtus paukščius – natūraliai mūsuose gyvenančius ir tik retsykiais užskrendančius“, - žurnalistei pasakojo ir dovanotoje knygoje autografą paliko vienas iš autorių,Ventės rage dirbantis Lietuvos ornifaunistinės komisijos pirmininkas V. Jusys. Kauno T.Ivanausko zoologijos muziejaus Ventės rago ornitologijos stotyje nuo 1982 metų dirbantis profesionalas šiam leidiniui pristatė daugiausia savo fotografijų. Vadove trumpai apibūdinamas kiekvienos paukščių rūšies statusas ir sezoniškumas, paplitimas ir gausa, skiriamieji išvaizdos požymiai, pateikiama žinių apie grėsmes išlikimui,apsaugos būklę. Gamtos apsaugai neabejingi žmonės, paukščių stebėtojai, kuriuos jau pasiekė naujasis leidinys, itin aukštai vertina autorių siekį šiuo kūriniu paskatinti žmones laisvalaikiu domėtis sparnuočių gyvenimu ir praturtinti savo žinias ornifaunistinio pasaulio pažinimu. Aprašomos 380 paukščių rūšių skirstomos į 19 būrių. Gausiausias yra žvirblinių paukščių. 13 rūšių yra svetimžemių introdukuotieji (juodoji gulbė, snieginė ir kalninė žąsys, šiaurinė kanadinė berniklė, miškinė antis, puikioji cyplė, baltakuodė klykuolė, baltagalvė stačiauodegė antis, auksinis fazanas, šventasis ibis, ilgauodegis purplelis, baltavokis rudašonis, žvilgusis mažasis trupialas). Iš 220 Lietuvoje perinčių rūšių 17 tai daro retai: eurazinė cyplė, vidutinis ančiasnapis, kilnusis erelis, javinė lingė, sakalas keleivis, kojūkas, žaliakojis tulikas, oželis nykštukas, laplandinė pelėda, europinė juodagalavė kiauliukė, baltabruvis nykštukas, šiaurinis kikilis, mažoji gulbė, storkulnis, poliarinė žuvėdra. O Lietuvos žiemos paukščių sąraše -165 rūšys, bet iš jų 67 mūsuose žiemoja retai ar atsitiktinai. Bet vis tiek galima aptikti didįjį baublį, mažąjį ir didįjį baltuosius garnius, ilgasnapę vištelę, pilkąją pečialindą, juodagalvę devynbalsę, svilikėlį ir kt. Iš 95 įvairių paukščių fotografijas pateikusių autorių 37 yra užsienio šalių piliečiai (Suomijos, Šveicarijos, Olandijos, JAV, Prancūzijos, Švedijos, Lenkijos, Rusijos, Latvijos, Bulgarijos, Tailando, Austrijos, Didžiosios Britanijos, Izraelio, Norvegijos, Belgijos, Honkongo, Danijos ir kt.)
Aut. teisės: Grynas.lt
Grynas.lt
Autoriai: Aldona Aleksėjūnienė
(32)
(0)
(42)

Komentarai (0)