Naujos ryšio kainos - kaip ant delno: kas keičiasi nuo 2017 m. birželio 15 d. ir ką reikia žinoti  ()

Nuo 2017 m. birželio 15 d. įsigalioja nauja atsiskaitymų už tarptinklinio ryšio paslaugas Europos Sąjungoje tvarka. Ryšių reguliavimo tarnyba (RRT)atkreipia dėmesį į tai, ką reikia žinoti vartotojams.


Visi šio ciklo įrašai

  • 2017-06-10 Naujos ryšio kainos - kaip ant delno: kas keičiasi nuo 2017 m. birželio 15 d. ir ką reikia žinoti  ()

Prisijunk prie technologijos.lt komandos!

Laisvas grafikas, uždarbis, daug įdomių veiklų. Patirtis nebūtina, reikia tik entuziazmo.

Sudomino? Užpildyk šią anketą!

Pirma, RRT, gavusi telekomunikacijų bendrovių „Bitė“, „Telia" ir „Tele2“ prašymus bei vadovaudamasi Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu, suteikė teisę šiems paslaugų teikėjams nuo 2017 m. birželio 15 d. iki 2018 m. birželio 14 d. taikyti priemokas prie nacionalinių ryšio paslaugų tarifų už tarptautinio tarptinklinio ryšio paslaugas (angl. roaming) keliaujant Europos Sąjungoje.

„Sprendimą RRT priėmė siekdama, kad Lietuvoje nedidėtų nacionaliniai ryšio paslaugų tarifai, kurie yra vieni mažiausių Europos Sąjungoje.

Todėl jei, palyginti su šiuo metu taikomomis sąlygomis, operatorius vienašališkai blogina sutarties sąlygas, pavyzdžiui, didina kainas ar mažina teikiamų paslaugų apimtį, vartotojas turi teisę vienašališkai nutraukti elektroninių ryšių paslaugų teikimo sutartį netaikant netesybų", - rašoma pranešime spaudai.

Operatoriui taip pat nustatyta pareiga apie šiuos sutarties sąlygų pakeitimus informuoti vartotoją prieš mėnesį iki naujų sąlygų įsigaliojimą, kartu aiškiai ir nedviprasmiškai nurodant apie kliento teisę nutraukti sutartį be netesybų.

Tuo atveju, kai vartotojai apie pakeitimus informuojami netinkamai ir neaiškiai, laikytina, kad jie turi teisę pasinaudoti galimybe nutraukti sutartį be netesybų ir praėjus įspėjimo terminui.

Antra, primenama, kad sprendimus dėl konkrečių kainodaros variantų priima patys operatoriai.

„Gavusi informaciją apie operatorių sprendimus dėl naujos kainodaros, RRT šiuo metu analizuoja šių pasiūlymų atitiktį Reglamente numatytoms nuostatoms", - rašoma pranešime.

Trečia, dėstoma, kad Lietuvos operatoriams leista taikyti tarptinklinio ryšio priemokas tik siekiant išlaikyti nacionalinių kainų stabilumą ir tik tokio dydžio, kiek reikia jų patiriamiems nuostoliams kompensuoti.

Primenama, kad RRT, prižiūrėdama Reglamento vykdymą, turi teisę atšaukti sprendimą dėl priemokų taikymo, jei būtų nustatyta, kad tarptinklinio ryšio mokesčiai ES taikomi ne tam, kad padengtų nuostolius išlaikant nacionalinių kainų stabilumą.

Nuo 2017 m. birželio 15 d. didmeninės tarptinklinio ryšio paslaugų kainos, taikomos tarp operatorių, ir maksimalus papildomas mažmeninis tarptinklinio ryšio mokestis.

* Vidutinis skambučio užbaigimo judriojo ryšio tinkluose ES dydis, patvirtintas 2016 m. gruodžio 16 d. Komisijos įgyvendinimo Reglamentu (ES) 2016/2292, kuriuo nustatomas Sąjungoje taikomų didžiausių leidžiamų skambučio užbaigimo judriojo ryšio tinkluose mokesčių svertinis vidurkis ir panaikinimas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2352.

** Šie maksimalūs papildomų užmokesčių dydžiai buvo patvirtinti RRT, atsižvelgiant į prašymuose operatorių nurodytas paslaugų teikimo sąlygas, kurios buvo naudojamos galimiems nuostoliams apskaičiuoti. Keičiantis šioms sąlygoms RRT turi teisę bet kokiu metu pareikalauti perskaičiuoti taikytinus papildomus mokesčius arba pareikalauti apskritai nutraukti jų taikymą.

Aut. teisės: delfi.lt
(13)
(3)
(10)

Komentarai ()