Išdeginta Vokietija: ilgai slėpta tiesa, jog tai kas vyko, buvo nusikaltimai prieš žmoniją?

Komentarai Prisijungti

Viršuje:   Seniausi | Naujausi

lindemann 2017-10-09 10:33
Pastaruoju metu aptariamos tik "vargšės Vokietijos" temos. Kaip jie nukentėjo nuo sovietų, nuo britų ir amerikiečių, nekaltučiai, buvo tiesiog užpulti iš visų pusių ir naikinami. Civilių žūtys kare yra nepateisinamos, tačiau nėra kam teisti nugalėtojų. Tuo vadovavosi naciai, galvodami, jog kai laimės karą, niekam nerūpės žydų ir kitų Europos mažumų likimai. Milijonai išgaravę per kaminus koncentracijos stovyklose, Britanijos miestų bombordavimai vokiečių bombomis- į visa tai buvo atsakyta, tik dešimteriopai.
Kyborg 2017-10-09 13:47
O tai, kad dešimtmečius apie Sąjungininkų vykdytus žiaurumus kalbėti buvo beveik tabu, tau atrodo normalu? Karuose nebuna tik juoda ir balta, vieni geri kiti blogi. Kodėl turėtų būt nutylima kokiomis priemonėmis buvo pasiekta pergalė?
vanduo4 2017-10-09 14:10
: nusikaltimas visur yra nusikaltimas - nesvarbu kokia jo priežastis ar forma.
lindemann 2017-10-09 15:53
rytuose ieškoti. Mano nuomone nėra a.p.k nekaltų (išskyrus valstybes, deklaravusias neutralitetą ir buvusias užpultas). Jei minėti vargšus vokiečius, kurie kenčia nuo bombordavimo, tai reiktų paminėti, kas davė pagrindą tiems bombordavimams. Jeigu viena pusė nevaržomai gali žudyti civilius, tai kitoje pusėje esantis rėžimas, turėdamas galimybę, taip pat surengia panašią ataką. Net jeigu dabartiniais laikais pvz. kokia šalis sugalvotų numesti atominę ant Washingtono, JAV turėdami techniškai labiausiai pažengusią kariuomenę, galėdami tiesiog neutralizuoti šio priešiško rėžimo pajėgas visvien imtųsi keršto akcijų. Kodėl? Ogi todėl, kad visuomenė to reikalautų. Vėliau aišku visi atgailautų, arba bandytų tai pamiršti, bet tragedija jau būtų įvykusi. Homo sapiens prigimtis yra karinga. Istorijoje kiek tautų išnyko vien dėl to, jog buvo pavergti, kažkam reikėjo jų teritorijų ar turtų. Kas liečia palestiniečius, tai dabar populiaru, tarp neoliberališkų, hipsteriškų ir panašių judėjimų kaltinti vien žydus. Tačiau Izraelis nuo antikos laikų buvo žydų žemė, atsiradus musulmonų religijai, užkariauta ir islamizuota. Aišku, jei nenori taip giliai knistis, tai kai jau žydai atkūre šiose, dabar jau musulmoniškose žemėse valstybę, musulmonai jiems skelbė džihadą net keletą kartų. Visus kartus gaudami į skūrą. Žydai griežtai elgiasi su palestiniečiais, nes palestiniečiai sau leidžia griežtai elgtis su žydais. Manai mes, lietuviai būtume išsikovoję nepriklausomybę nuo Sovietų sąjungos, jei gatvėse badytume rusus 1990 metais, sprogtindume, rengtume teroro išpuolius prieš juos vardan mūsų nepriklausomybės? Va jų požiūris į žydus: https://www.youtube.com/watch?v=-W2ZWMRjG4Y Kol taip bus, tol Izraelis turi teisę imtis visų įmanomų saugumo priemonių, jog apsigintų nuo teroro išpuolių, net jei tai reiškia žmonių perkėlimą į kitas gyvenvietes.
Shinigami 2017-10-09 16:01
O aš sakyčiau, kad karuose nusikaltimų nebūna, nes kariauja dvi (ar daugiau) skirtingos valstybės. Nusikaltimas tai įstatymo pažeidimas, bet įstatimai galioja tik juos parašiusių šalių viduje. Kadangi karas tarp valstybių yra už jų teritorijos ribų (net jei vyksta jų žemėse) negali būti teisiamas pagal kažkurios šalies įstatimus. Žinoma yra tarptautinės taisyklės, bet joms paklūsti privalo tik šalys pasirašiusios kad sutinka laikytis tu taisyklių. Kokios tarptautinės taisyklės susijusios su karais egzistavo pirmo ir antro pasaulinių karų metų ir kas jas buvo pasirašę? Žinoma, kai reikia ar nori nukreipti šalies piliečių pažiūras, gali prisigalvoti visokių taisyklių ir nusikaltimų. Kai islamistai Prancūzijoje iššaudė pusę žiniasklaidos pastato, dėl to jog jie padarė karikatūra iš musulmonų religijos, visi rėkė, kad pažeidžiama žodžio laisvė ir nieko tokio daryti karikatūras iš religinių objektų. Kai Lietuvoje kažkokia užkandinė padarė karikatūrą iš Kristaus, visi pradėjo rėkti kad pasaulio pabaiga artėja ir užkandinės vadovus reikia prie kryžiaus prikalti. Tai rodo, kad tas pats poelgis vienoje situacijoje gali būti nusikaltimas, o kitoje nenusikaltimas.
Shinigami 2017-10-09 16:18
P.S. Dar papildysiu lindemann. Kare tarp valstybių nekaltų nėra, nes karas vyksta tarp valstybių, o valstybė jos piliečiai. Visi piliečiai yra karinis rezervas kuris bet kada gali būti pakviestas į armiją. Šalies piliečiai išlaiko armiją ir tiekia jai ginklus. Tai puikiai patvirtina JAV ir Japonijos atvejis. Net šitame forume yra gan daug teigiančių, kad JAV gerai pasielgė numesdama atominę ant Japonijos miestų, nes taip išgelbėjo daug savo karių gyvybių. Bet man neteko girdėti, kad Japonai butu išsilaipinę JAV ir ten žudytų jų civilius. Jie žudė JAV karius. Kas karo meto yra normalų, tuo tarpu JAV numesdama atomines bombas žudė Japonijos civilius. Tai tik įrodo, kad karo metų civilių ir nekaltų nėra. Ir šita faktą yra patvirtinusios visos valstybės kurios tik yra kariavusios kitos šalies teritorijose. Nėra nei vienos valstybės kuri karo metų nebūtu nužudžiusios civilių.
Ar_as? 2017-10-09 16:38
WTF i've just read... Tokios kalbos, tai kliedėjimas sėdint savo statinėje su šventu tikėjimu, kad tokie teisės aiškinimai statinės nepalies. Laikai truputį kiti, visuomenė stipriai kita, žmogaus gyvybės vertės suvokimas kitas. kas neužrašyta, nepasirašyta tai nėra teisė? Tikrai? Rytoj panaikinus BK 129 straipsnį eisim žudyti? O 149 - žaginti visas iš eilės (ar tik patinkančias?)? Tikrai viskas būtų gerai ir tokie veiksmai nebūtų nusikaltimas? Būk geras, atidaryk, beldžiasi 21 amžius, žmonija ir civilizacija truputį pajudėjo į priekį nuo hamurabio teisyno ir jau nuo pirmųjų 6 amžiaus humanistų ėmė po truputį vis plačiau suvokti tokias koncepcijas, kaip prigimtinės žmogaus teisės. Kažkokios valstybėlės "nepasirašė"? Kauno daktarų grupuotė irgi nepasirašė, kad žudyti negalima, bet kažkaip jiem tokia gynyba "nepaėjo". Tiem degradam užteko proto tokios gynybos net nebandyti taikyti, bet masinių karo nusikaltimų kontekste vis atsiranda statinės filosofas su atitinkamo lygio "progresyviu mąstymu".
Ar_as? 2017-10-09 16:42
Gal geriau nepildyk.... Civilių žudymas nėra nusikaltimas, nes to išvengti nepavyksta? Rimtai? Tada vagystės irgi nenusikaltimas, nes nėra didesnio miesto, kur naktį kasnors konors nepavogtų? Nužudymas irgi nenusikaltimas, juk visur nužudymai vyksta? Nusiklatimo padarymo faktas ir jo paplitimas neturi nieko bendro su jo pripažinimu kaip teisėtos ir normalios praktikos.
Fikcija 2017-10-09 18:19
Shinigami prabusk , japonai zude kankino , dare cheminio , bakterologinio ginklo bandymus su civiliais kinijoje , korejoje , vokieciai su jais palyginus humanistai. „Bloką 731“ galima laikyti baisiausia bausmių vieta. Tai buvo ypač slapta japonų biologinio ir cheminio ginklo tyrimų laboratorija, kur su gyvais belaisviais buvo atliekami įvairiausi eksperimentai, pavyzdžiui, gyvų pacientų, užkrėstų įvairiomis ligomis, skrodimas, bandymai gyviems žmonėms išimti vieną ar kitą organą ir žiūrėti, kas nutiks. Gyvi taikiniai buvo naudojami išbandant granatų, ugniasvaidžių ir bombų efektyvumą. Mokslo labui žmonės taip pat buvo laidojami gyvi. Mokslininkų dalia? Po karo daug Japonijos mokslininkų, sutikusių atiduoti savo tyrimų rezultatus, buvo atleisti.
Evil Goku 2017-10-09 18:34
Esmė ne tame, kad ir Naciai ir sąjungininkai darė karo nusikaltimus, bet tame, kad vieni už juos buvo teisiami, o kiti ne. Kadangi sąjungininkai laimėjo karą, tai jų veiksmai tarptautiniu mastu buvo vertinami kaip žygdarbiai, o priešingos pusės panašūs veiksmai, kaip nusikaltimai žmogiškumui. Aišku tai yra suprantama, tačiau praėjus nemažai laiko, jau galima pradėti WW2 karo istoriją vertinti objektyviau.
Shinigami 2017-10-09 20:21
Tai tu pabusk. Kas tai darė? Japonų civiliai? Ar armija? Ką rusijos armija pridarė rytų Europoje? Ką Vokietijos armija pridarė visoje Europoje? Ką JAV armija pridarė Japonijoje (išbandė atominę ir radiacijos poveikį ant civilių)? Butu lengviau išvardinti armijas kurios nieko rimto nepridarė kitose šalyse, nei arijas kurios pridarė. Didžiausia problema kad daugelio dalykų nesužinome ir dažniausiai mums nerūpį jei tai ne priešas, o draugas arba musu pačių armija. Kas su karo belaisviais valė laukus nuo minų? Karas tai ne šachmatų partija. Ten taisyklių nėra, nebent susitaria visos kariaujančios pusės dėl taisyklių kad apmažintu sau patirta žalą. O kas darė nusikaltimus sprendžia laimėtojas, tai yra stipresnė pusė. Nors visos pusės darė ta patį. Tik vieni už tai gauna medalius ir tampa didvyriai, o kiti nuteisiami. Mes dabar galime rėkti apie žmonių teises, nes esam stipresni nei islamo teroristai, bet jei jie butu stipresni ir čia ateitu su tankais ir naikintuvais? Manai daug liktu humanistų? O ir tie kurie liks patys uždubasinsim, kad netrukdytu atominės numesti ant arabų ir visus išrūkyti. Nesvarbu ar tai teroristai ar nekalti civiliai, ar maži vaikai. Manai vaikų nebuvo Hirosimoje? Ką jie nužudė ir nukankino? Taip ir mes tokių atvejų numestume atominę ant vaikų ir sakytume, kad tai gerai nes jie masiškai Europiečius žudė. Tik kol netiki kad pralaimėsi ir tave pasodins ant baslio gali skiesti skiedalus apie civilius ir žmonių teises. Bet kai supranti kad kita pusė tuoj ateis ir tave padarys. Tada ir maži vaikai tampa karo nusikaltėliai kuriuos gali naikinti atominėmis kaip tarakonus.
Talkatif 2017-10-09 23:48
Vargšai vokietukai ispanus pilietiniame kare aviacija degino nes patys buvo nekaltos aukos. Nesuprantu aš Briedžio braidžiojimo.