Kolonializmas ir Afrikos raida

Komentarai Prisijungti

Viršuje:   Seniausi | Naujausi

Shinigami 2013-07-22 07:52
Čia reikia ne tik ekonomikos istorikų, o ir sociologų ar kitų specialistu. Kurie spręstu ne tai ar galėjo būti geresnė ekonomika, bet ir tai ar tuometiniai afrikiečiai butu pasirinke tą geriausia ekonomiką. Kur butu Lietuva jei nuo nepriklausomybės laikų vadovaujantys asmenys butu priėmę tik ekonomiškai naudingiausius sprendimus Lietuvai? Ir kodėl jų nepriėmė? Tai kodėl afrikiečiai butu priėmę ekonomiškai vertingiausius sprendimus? Ar todėl, kad gyveno gentyse? Mano požiūrių visas šis tyrimas laužtas iš piršto. Ar padarytas su prielaidą. Kas butu, jei bobutė butu su kiaušais.
Arns 2013-07-22 08:21
Reiktu pritarti Shinigami nuomonei, straipsnis pradėtas įspūdingai, o baigtas kas būtu jeigu būtu. Tad pasvarstymai ar jei ne kolonizavimas, Afrikiečiai būtu pirmi išradę atominę bombą irgi tiktu Aišku nepaneigiamas faktas jog kolonijos autonomijos neturėjo, visos įstaigos buvo valdomos grynai europiečių, atsikėlusių ar atkeltų iš Europos. Taigi visas valstybės aparatas nebuvo afrikiečių rankose, įmonių kūrime ir technologijų įsisavinime buvo prileidžiami tik kaip juodadarbiai. Tačiau žinant to meto atsmosferą bei ilgą laiką po jos, didžioji dalis "juodosios Afrikos" net turėdami pinigų, nebūtu stoję lygus prieš lygų su baltaodžiu, kas nebūtu leidę įgyti "baltųjų technologijų". Tačiau neabejotinai galima tikėtis, kad tai būtu buvusi kitokia AFrika, gal kiek mažiau karinga negu dabar yra. Nes nemažai esamų konfliktų kilę dar iš kolonializmo laikų, kai arba konkrečiai europiečiai ant savų kaimynų pykdė ir liko senoji nesantaika tarp dabar jau valstybių, ar kaip pvz Ruanda, suskirstė į skirtingas grupes/kąstas, o jau paskui vietiniai sugalvojo nacizmą įgyvendint...
andriulis 2013-07-22 08:53
Na kalbant su nigerijos piliečiu supratau, jog iš dalies džiaugiasi kolonizavimu, nes sako kur baltaodis nebuvo ižengęs, ten iki šiol ant asilo jodinėja ir dviračio net nematę.
moo 2013-07-22 09:50
Kas būtų, jeigu būtų, žinoma, yra pokalbis "prie alaus", tačiau pilnai gali būti, kad ten dabar būtu daug geriau. Drįsčiau teigti, kad ten "civilizacijos" yra lygiai tiek, kiek to reikėjo kolonizatoriams patogiau išnaudoti resursus. Tiek žmogiškuosius, tiek kitus išteklius. Todėl atokesnės, kolonizatoriams neįdomios, vietovės yra paliktos. Matyčiau panašumų su Lietuvos istorija. Iki karo Lietuvos ūkis augo ir Lietuva buvo pakankamai išsivysčiusi, nors ir agrarinė šalis. Kas būtų jei sovietai nebūtų užėję ir Lietuva, kartu su kitomis šalimis, dalyvautų ? Gal dabar gyventume kaip Švedija ar, bent jau, kaip Airija?
Arns 2013-07-22 10:50
Ikikarinės Lietuvos lyginimas su tomis valstybėmis kvailas dalykas jau vien dėl to jog tose šalyse yra, buvo ir bus stambioji pramonė (pvz Švedija savo metalo pramonę jau Hanzos laikais turėjo). Airijos suklestėjimas įvyko paslaugų sektoriui subujojus devintame praeito amžiau dešimtmetyje, kai tas tavo Maršalo planas jau buvo totaliai pamirštas Tad prie alaus Lietuvos prarastos šlovės laistymas net labiau tinkamas nei Afrikos bandymas įstatyti į rėmus. Tas pats ir su išsivystimo klausimu, ką tu laikai išsivystimu? Visomis komunikacijomis, pragyvenimo būdu, pramone, prabangos dalykais buvo geresnės už rytus ir blogesnės už vakarus... (virukiu) Tad nesuplak dviejų skirtingų dalykų, kaip kolonializmas ir sąjunga. Pirmuoju atveju buvo išpumuojami resursai antru atveju vykstantys lygiaverčiai mainai (kiek tai iš vis įmanoma).
Simplicity 2013-07-22 11:40
Prie alaus... Jei Afrikoj, be iškasenų, būtų buvę dar kas nors gero, tai nebūtų nei vergovės nei kolonizacijos. Žiūrėkit į Viduržemio jūros baseiną ir ten buvusias civilizacijas. Puikiai susitvarkė, nemažai visko pristatė ir užgyveno. Žemiau prasideda tikrasis Juodasis kontinentas su savo gentimis, molio-mėšlo trobelėmis ir ritualiniais aukojimais. Andriulis rašė apie nigeriečio pokalbį, o aš papasakosiu apie nugirstą PAR pilietės pokalbį su autobuso vairuotoju. Ji sakė, kad valdiškose įstaigose, kur liko baltieji vadovai, darbuotojai daro mažiau klaidų ir aptarnavimas vyksta sklandžiau, prisilaikant reikalavimų.
Arns 2013-07-22 11:55
arba ne nuo to priklausė bus kolonija ar nebus, kam vergovė, o kam ne. Ką laikai viduržemio jūros baseinu? Egiptą, Tunisą, Alžyrą, Maroką, Siriją? Jos ir dabar labai vidutinės, klausimas ar ne kokia Rumunija su Albanija keliasdešimt kartų turtingesnės (nežiūrint į tų šalių kurortus). O pragyvenimo lygis su likusia Afrika irgi nėra kosmosas...
moo 2013-07-22 12:13
sugriovė kolūkius"? Žinai kiek jų buvo pristatyta prie LT ežerų? Žinai, kad 7 - 8 dešimtmečiuose ežeruose, pvz. Lakajų, išsimadžius smirdėjai srutomis nuo aplink esančių kolūkių nesuskaičiuojamų karvių ar kiaulių? Žinai, kad tuo metu, Vilniuje, mėsos parduotuvėse nebuvo - ragai ir kanopos (prie Chruščiovo buvo pagerėjimas trumpas). Kur ėjo visa produkcija? Iš tiesioginių liudininkų lūpų: в Московскую Область. Kuo tai skiriasi nuo kitų išteklių panaudojimo ir išgabenimo? P.S. Kiek pamenu, jautri tamstai tema, tad nenoriu veltis į gilesnes diskusijas. Nebent turėčiau alaus
nondescript 2013-07-22 12:38
Kas, kad Afrika būtų buvus turtingesnė, būtų nežinojus ką daryt su tais turtais ir toliau miegotų ant jų, tarkim Etiopija nebuvo kolonizuota ir ką, ten labai didelis progresas? Tokia pat šalis kaip visos. Prisiperka afrikiečiai ginklų už tuos turtus ir pjaunasi tarpusavy. Tas pats, kai paima idealų ekonominį variantą ir sako "jei Lietuvos nebūtų okupavę rusai jau gyventume kaip vakarų europiečiai", bet klausimas ar nebūtumėm dar didesnėj duobėj, tokių dalykų prognozuot beveik neįmanoma...
Arns 2013-07-22 12:39
moo, nesupranti esmės. Kalbi kas tik ant liežuvio. Imkim istoriją, Kinija, Indija, Egiptas, buvo vagiamas senovinis paveldas, iškasenos paverčiamos nuosavybe (mokesčiai ir pan nelieka valstybei), daromos kliūtys konkuruoti versluose, galima sakyti nevykdoma nieko daugiau ko tuo metu nereikia. Čia yra toks kolonializmas, arba paprasčiausiai moderni vergovė (neretai buvo net draudžiama parduoti ar pirkti bet ką ne iš "motininės" šalies). Tuo tarpu sąjungoje kuriama bendra ekonominė erdvė, vykdoma visiem naudinga politika (gali ginčytis kiek nori, bet net TSRS laikais nebuvo valstybių nelygybės: vienai galima, kitai ne). Apie modelius, apie sėkmes ir nesėkmes, net apie tai kada visame pasaulyje atsirado gamtosauginis judėjimas, paveldo išsaugojimo/turizmo idėjos ir pan. reiktu vertinti ne iš dabartinės perspektyvos, o iš to laikmečio realijų (t.y apie demokratiją absoliutizmo epochoje gi nesvaičiojame). Vnz, nepainiok sąvokų, rišdamas tik sau suprantamus elementus iki reikiamų išvadų.
punktyras 2013-07-22 13:29
, išvystum, kad Afrikoje iki kolonializmo buvo daug valstybių, imperijų ir karalysčių. Kaip galima užtikrintai žinoti kažką, ko iš tiesų nebuvo, kas spėjama? Tačiau daryti išvadas, vertinti tikimybes galima – yra toks mokslinis metodas. Prie straipsnio pateikiama nuoroda į originalų straipsnį, kuriame išvardinti šaltiniai, iš kur tokie spėjimai daromi. Jei būtum perskaitęs visą straipsnį, būtum pamatęs, kad išskiriamos 3 (trys) grupės Afrikos valstybių. Ir jei dėl kolonializmo įtakos trečiajai grupei, kur valstybingumas dar buvo tik pradėjęs formuotis, dar galima ginčytis, pirmosios dviems grupėms kolonializmas vienareikšmiškai pakenkė. Nes sekat tamstos retorika, galima sakyti, kad jei ne tarybų valdžia, ne Sniečkus, tai Lietuvoje nieko nebūtų buvę, nebūtų nutiestų kelių, geležinkelių nei tiltų, nei jokio fabriko nebūtų pastatyta ir laukus dar dabar artume arkliais ir jaučiais ir paučių uždegimas prilygtų mirtie nuosprendžiui.
moo 2013-07-22 13:40
Esmę aš puikiai suprantu. Ne tik teoriniu, bet ir praktiniu lygiu. Galima valstybei juridinį statusą duoti kokį tik nori, bet faktai ir liudininkai (tame tarpe ir aš) neleis sumeluoti. Lietuvos LTSR buvo marionetinė pseudovalstybė su nuleidžiamais sprendimais, dergiama gamta ir tuščiomis parduotuvėmis. Lengva kolonizacijos forma. Tu tai vadini mainais. Visos buvo lygios, tačiau Rusija lygesnė, gal todėl ji ir yra juridiškai Sovietų Sąjungos teisių ir pareigų perėmėja. Apie paveldo niokojimą, nuosavybę (kad ir Romoje) bei kliūtis versle, ką ten versle, laisvame judėjime už sąjungos ribų kalbėti neverta - tai ką išvardinai su Kinija, Indija ir tt. puikiai tinka, gal kiek lengvesne forma. Be abejo, galėjo būti ir blogiau - "kas būtų, jeigu būtų". Beje, gera F. Fenelono citata.
AirDog 2013-07-22 13:41
Rekomenduoju pažiūrėti filmą: Africa addio (1966) https://www.youtube.com/watch?feature=p ... dPCyAf5zlI
Shinigami 2013-07-22 14:17
Sekant mano retorika galima daryti išvadas, kad niekas nepasakys kaip butu buvę. Nes kaip butu buvę čia tik spėjimai kaip galėjo būti, jei butu jie padare ta ar ana. Bet ne kaip butu buvę. Amerika taip pat buvo kolonija, ar žemas jos ekonominis lygis? Visas straipsnis tik būrimas iš kavos tirščių.
Arns 2013-07-22 14:31
moo, va ir esmė kad tu . Negi būsi tas, kuris pasakos jog gyvename ne ES, o esame tik kolonija iš kurios paima visus turtus, mus nustumia tik į šalį? Kolonija galima vadinti Carinę Rusiją, kur pakraščius, tokius kaip Šiaurės Vakarų kraštas (dalinė Lietuva) sulaukė investicijų tik į geležinkelį Varšuva- St Peterburgas ir fortifikacijas. Tuo tarpu TSRS laikais buvo vykdoma bendra planinė politika, ir vien todėl jog esame Lietuva, ar kad esame pakraštys, nebuvo daroma prasčiau ar iš vis neskiriama. Visiškai neįsivaizduoji kokie apribojimai buvo taikomi kolonijoms. Pvz: http://en.wikipedia.org/wiki/Boston_Tea_Party Teko girdėti jog kurioje sąjungoje būtu taip daroma? Apie dergimą iš vis atskira kalba. Tik nuo 1970 metų pradėjo rastis pirmosios idėjos apie gamtos išsaugojimą, iki tol visose šalyse buvo tai ignoruojama. Bet ir tai, įvairūs stereotipai, pramonės spaudimas neleido įvesti visko "ant smūgio", bet tavo teiginiuose atrodo jog kitur jau viskas buvo įgyvendinta, tik TSRA to nebuvo daroma, ar teršiama išskirtinai tik Lietuvos gamta. Tas pats ir su paveldu, platesnis saugojimo supratimas, restauravimas irgi tik nuo 1970 visame pasaulyje pradėjo plisti. Iki tol daug kas buvo suvokiama kitaip, restauracija siekiant išsaugoti autentiškuma nebuvo mada. Juo labiau nebuvo to paties turizmo, kas leido atkurtą paveldą išsaugoti, o ne dar kartą panaudoti. Ir negali teigti jog anuomet tas nebuvo daroma, vien Trakų pilies atstatymas, Rumšiškių įkūrimas daug ką sako. Juridiškas teisių perėmimas buvo privalomai siūlomas Vakarų, ypač JAV, jog kažkas sukontroliuotu visas branduolines, chemines, baktiorologines bei karines technologijas. Niekam nereikėjo laisvo išsivaikčiojimo bet kur. Tai tikrai nereiškia jog buvo lygesnių tarp lygiųjų. Galiausiai einam prie tavo nesąmonės "apie judėjimą". Suprask jog kolonija nuo sąjungos skiriasi smarkiai prasme, bet dar yra klasifikacijos su valdymo forma, ūkio vystimosi modeliu ir t.t.
moo 2013-07-22 15:36
su tokiais įvykiais kaip Sausio 13. Tai viską ir pasako. Trumpai, drūtai ir nebesiveliant į tamstai jautrią diskusiją
paldeiv 2013-07-22 16:09
Nu man tiesiog graudu skaityti kai rasoma, jog mokslininkai atlieka visokius tyrimus, kad issiaiskintu ar afrika geriau ar blogiau gyventu jei ne kolonizacija. Visas tekstas kazkoks tik mokslininkams suprantamas. Paziurekit I visa tai daug paprasciau. MANO MANYMU dalis afrilos gyventu dabar geriau, bet didzioji dalis dabar su ietim lakstytu. Viskas priklausytu ar tos valstybes izoliuotos ar atviros. Vienas komentatorius gerai pasake - ten kur neizenge baltasis zmones ant asiliuku jodineja. Dabar va amazoneje kerta miskus ir randa gentis kurios izoliuotos nuo pasaulio gyveno ir su ietim tebelaksto iki dabar. Nei ju kas okupavo nei kolonizavo, tai nafik jie tokie atsilike, kas jiem trukde vystytis? Ogi todel kad jie izoliuoti buvo. Tas pats ir su afrika butu buve, bet aisku ne visos afrikos viettos butu tokios,nes buvo valstybiu atviru pasauliui. Paziekit ir I japonus. Kol neatvare europieciai tol ten samurajai buvo. Kinieciai irgi su primityviom puskom buvo, pasiziurekit tikrais faktais paremtu filmu, dokumentiku apie kinijos kolonizavina kai 200 kolonijines armijos kariu laimedavo pries 10000 kinieciu. Krc trumpai tariant tai tie kolonizatoriai buvo kaip kokie misionieriai. Jei ne jie tai ten dabar laip I koki draustini nuvaziuotume indenu paziuret. Ir aplamai visais laikais baltas zmogus protingiausias buvo.
Arns 2013-07-22 16:11
Ironiška, bet TSRS konstitucijoje buvo numatytas išstojimo mechanizmas, o ES ne
Simplicity 2013-07-22 16:34
Kur pirštu nebesi, ten pamatysi protingą azijietį ar baltąjį žmogų. Amerikose iš vietinių atėmė teises, žemes, ir užsiėmė savo veikla. Tik daug vėliau tie patys baltieji, nusprendę jog kaip nepriklausomai karalystei/imperijai liks daugiau pinigų, sukilo prieš savo valdovus ir pasiskelbė nepriklausomais. Azija išvis atskira tema — ten jau tūkstančius metų protingos civilizacijos gyveno, naudojo raštą, kūrė monarchijas ir statė pasaulio stebuklus. Visi, kas aplink Viduržemio jūrą, irgi pakankamai protingi, ten nuvažiavęs tikrai rasi įdomių vietų. (Tik su jais gal kiek sunkiau dėl islamo) Afrika... Krūva imperijų, karalysčių, o vis tiek karvėms į uodegas įsikibę vaikščiojo ir trobeles iš surinkto mėšlo lipdė. Vėl gi, trumpas apsilankymas Vikipedijoj parodys, kad nepriklausomybę paskelbė baltieji ir ilgą laiką prezidentavo. Po to čiabuviai nusprendė išsivaduoti nuo baltųjų ir turim rezultatą: sugriovė viską, kas baltųjų buvo kurta šimtmečiais, ir ėmėsi to ką moka geriausiai — žvanginti ginklais ir kovoti tarpusavyje. Kalbant apie TSRS, tai vienodai š*dinas gyvenimas buvo visose narėse per prievartą. Niekas į TSRS nestojo savo noru, niekas negalėjo iš šios sąjungos pasitraukti. Mėsos gaminiai motulėje Rusijoje kainavo pigiau nei Lietuvoj, nors būtent Baltijos šalys ir maitino visą Rusiją.
Simplicity 2013-07-22 16:36
Lygiai taip pat ironiška, kai bandančius tuo mechanizmu pasinaudoti traiško tankais ir lupa automatų buožėmis.