Sudarytas pažeistų Lietuvos vietų žemėlapis  (8)

Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos (LGT) įgyvendintas projektas parodė, kiek Lietuvos žemių nepramoniniuose karjeruose yra pažeista dėl kasinėjimų. Situaciją atspindi parengtas pažeistų teritorijų žemėlapis.


LGT specialistai įgyvendino projektą, kurio metu buvo renkama ir sisteminama informacija apie įvairiais kasinėjimo darbais pažeistas žemes. Daugiausia pažeistų žemių – beveik 1 800 – aptikta privačiose teritorijose. Pasak LGT specialistų, tai nereiškia, kad privačios žemės savininkai neprižiūri ar naudoja neatsakingai.

Pažeistoms žemėms priskiriami ir savo reikmėms naudojami mažieji karjerai, ir iškastos kūdros. Valstybinėse arba iš dalies valstybinėse žemėse aptikti beveik 24 proc. (784) iškasinėtų objektų. Kasinėti šias žemes galima tik gavus leidimą eksploatuoti naudingąsias iškasenas. Mažiausiai pažeistų kasybos darbais teritorijų nustatyta durpynuose – 106.

Pažeistos kasiniais laisvo valstybinio fondo žemės ir kompleksinės nuosavybės žemės bei visi mažieji karjerai tiksliais metodais buvo apmatuoti pirmą kartą. Surinkti duomenys susisteminti ir bus perduoti savivaldybėms, regionų aplinkos apsaugos departamentams, taip pat parengtas pažeistų teritorijų žemėlapis. Jį rasite šioje nuorodoje.

Surinkta informacija bus naudojama tvarkant pažeistas teritorijas. Įvertinus visas paveiktas kasybos darbais teritorijas ir pažeidimus bus nustatytos sankcijos už žemės gelmių sekinimą.

Aut. teisės: www.technologijos.lt
(16)
(19)
(-3)

Komentarai (8)