„Tai – blogai, visiems blogai.“ Nauja studija aiškiai parodė, ką tyliai daro G7 šalys energetikoje: „Tai lyg žibalo pylimas į ugnį“  ()

Naujausias tyrimas rodo, kad JAV ir toliau subsidijuoja iškastinio kuro gamybą ir vartojimą. Paramos suma pasiekė 27 milijardus JAV dolerių bei yra nepaisoma pakartotinių ir nuo 2009 metų viešai skelbtų įsipareigojimų palaipsniui nutraukti subsidijas iškastiniam kurui. Kaip bebūtų liūdna – ir ne dėl to, kad Europa negalės dėl šių naujienų tradiciškai papriekaištauti JAV – bet pasirodo, kad didžiosios Europos vakarų šalys elgiasi lygiai taip pat ir vis dar intensyviai remia iškastinio kuro pramonę.

Naujojoje studijoje buvo sureitinguotos G7 šalys pagal jų daromą ir numatomą progresą atsisakyti subsidijų iškastiniam kurui iki 2025 metų ir JAV užėmė „garbingą“ paskutinę vietą. Šis reitingas apima ir kitas, didžiąsias pasaulio ekonomikas, įskaitant Prancūziją, Vokietiją, Kanadą, Didžiąją Britaniją, Italiją ir Japoniją.

Konkrečiai tyrime, kurį atliko ekspertai iš „Overseas Development Institute“ (ODI), „Oil Change International“ (OCI), „International Institute for Sustainable Development“ (IISD), ir „Natural Resources Defense Council“ (NRDC), buvo nustatyta, kad JAV vyriausybės fiskalinė parama iškastinio kuro pramonei siekė 26 mlrd. JAV dolerių, įskaitant 15 mlrd. JAV dolerių naftos ir dujų gamybai ir dar 1,4 mlrd. JAV dolerių iškastinio kuro paieškoms.

„Pasaulis kenčia dėl klimato kaitos ir Trump‘o administracija siekdama dar labiau subsidijuoti iškastinio kuro pramonę pila benziną į ugnį“, - sakė Alex‘as Doukas‘as, OCI programos „Stop Funding Fossils Program“ direktorius. „Likusios G7 šalys privalo laikytis savo įsipareigojimų nutraukti iškastinio kuro subsidijavimą ir pademonstruoti, kad, priešingai nei Trump‘as ir jo draugai iškastinio kuro pramonėje, jiems rūpi klimato kaita ir jie imasi skubių veiksmų, o ne draugauja su nešvariomis energetikos korporacijomis.“

„JAV ir likęs pasaulis turi greičiau pereiti prie mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančių technologijų ekonomikos, tačiau ši Trump‘o administracija skubiai eina priešinga kryptimi ir bando su savimi nusitempti ir kitas šalis tuo padarydama dar daugiau žalos aplinkai“, - teigė Han‘as Chen‘as, tarptautinis klimato apsaugos advokatas iš NRDC. „Siekiama išplėsti subsidijuojamo iškastinio kuro išgavimo galimybes mūsų žemėse ir vandenyse bei tuo pačiu įtikinti kitas šalis, kaip kad Japoniją, kad jos prisijuntų prie absurdiško pro-iškastinio kuro aljanso. Tai – blogai, visiems blogai.“

Apskritai, G7 šalys kasmet skiria mažiausiai 100 milijardų JAV dolerių paremti naftos, dujų ir anglies gamybą bei vartojimą ir nepaiso pakartotinių pažadų sustabdyti iškastinio kuro subsidijas ir net nepaiso to fakto, kad mes visi turime mažinti mūsų priklausomybę nuo tokių kuro šaltinių, jau nekalbant apie jų žalą mūsų planetai. Kalbant tiksliau, 100 milijardų sumą sudaro 81 milijardas dolerių fiskalinės paramos, kuri apima tiesiogines išlaidas ir mokesčių lengvatas bei dar 20 milijardų JAV dolerių paramos gaunama per viešąjį finansavimą.

Vertinant bendrai ateities perspektyvas, Prancūzija užima pirmąją poziciją – pirmiausiai pagal įsipareigojimus nutraukti paramą iškastinio kuro žvalgybai, toliau nutraukdama paramą anglių gavybai ir nutraukdama paramą naftos ir dujų gamybai.

Šiame tyrime buvo nustatytos ir kelios konkrečios sritis, kurios prisidėjo prie tokio prasto JAV rezultato:

1) Sprendimas atšaukti įsipareigojimą, kuris apribojo viešąjį finansavimą anglimi kūrenomoms elektrinėms;

2) Mokesčių „atostogos“ ir spragos, kurios leido iškastinio kuro gavybą vystyti viešosiose (visai šaliai ir žmonėms priklausančiose aut. past.) žemėse. Vienas iš tokių pavyzdžių apie kurį neseniai rašėme yra Trump‘o planas Arkties nacionaliniame laukinių gyvūnų prieglobstyje leisti išgauti naftą;

3) JAV iš visų G7 šalių teikia didžiausią bendrą fiskalinę paramą šalies naftos ir dujų gamybos sektoriui ir tai kasmet sudaro 15 milijardų JAV dolerių.

„Tuo metu, kai žmonės visame pasaulyje, nuo Puerto Riko iki Filipinų, susiduria su katastrofišku ir mirtinu klimato kaitos poveikiu, nuolatinės subsidijos iškastinio kuro bendrovėms Jungtinėse Amerikos Valstijose yra nehumaniškos ir amoralios“, - teigė „Greenpeace“ atstovė JAV Janet Redman. „Jei norime išvengti blogiausio klimato krizės scenarijaus, iškastinio kuro era privalo pasibaigti. Turime suteikti galimybę naudoti atsinaujinančią energiją – ateities energiją. Kol mūsų šalyje pastangos stabdyti klimato kaitą susiduria su neigiamu požiūriu, nes Trump‘as ir toliau prisideda prie mirštančios anglies pramonės rėmimo, likęs pasaulis turi parodyti šiam žmogui (Trump‘ui aut. past.), kad reikia imtis skubių veiksmų ir nebegalima švaistyti brangaus laiko.“

Aut. teisės: Technologijos.lt

(29)
(2)
(27)

Komentarai ()