Aptikta seniausia spiralinė galaktika leido pažvelgti į praeitį - kai Visata buvo net 10 kartų jaunesnė  ()

Aplinkinėje Visatoje apie trečdalį galaktikų yra spiralinės. Jos turi centrinius elipsoido formos telkinius, nuo kurių tęsiasi diskai, o juose driekiasi spiralinės vijos. Tokioms struktūroms susiformuoti reikia laiko – tolimoje praeityje galaktikos buvo gerokai chaotiškesnės.


Kada atsirado pirmosios spiralinės galaktikos, nežinia, bet dabar atrasta galima tokia kandidatė. Galaktika BRI 1335–0417 matoma tokia, kokia buvo Visatai esant vos 1,4 milijardo metų amžiaus – dešimt kartų jaunesnei, nei dabar.

ALMA submilimetrinių bangų teleskopu padarytose nuotraukose astronomams pavyko identifikuoti jonizuotos anglies spektro linijas ir erdviškai išskirti jų spinduliuotę. Centrinėje galaktikos dalyje matomas šviesesnis regionas, greičiausiai atitinkantis centrinį telkinį, o 2-5 kiloparsekų atstumu nuo centro – dvi išsilenkusios juostos.

Palyginimui, Saulė nuo Paukščių Tako centro nutolusi per aštuonis kiloparsekus. Juostos gali būti ir potvyninės uodegos, sukurtos sąveikaujant su gretima galaktika, bet gana tvarkinga struktūra leidžia teigti, jog labiau tikėtina, kad tai spiralinės vijos. Dujų judėjimo greičiai taip pat atitinka disko struktūrą.

Tyrimo rezultatai publikuojami Science.

Aut. teisės: Konstanta.lt
Konstanta.lt
(4)
(2)
(2)

Komentarai ()