Projektas „Tremties diena“: sovietinėje tremtyje besibaigianti turistinė kelionė (Video)  (2)

Europos Komisija (EK) trečius metus pratęsė programą "Aktyvi Europos atmintis" - 2010-aisiais metais ji skirta stalinizmo ir nacizmo aukoms atminti. Kadangi Lietuva prieš ir po karo išgyveno Stalino įsakymais vykdomus trėmimus, EK parėmė projektą, skirtą atgaivinti sovietų "gulagų" prisiminimus Nemenčinės miškuose.

"Tremties diena" - tai vienas iš kitų 56 projektų, kuriuos atrinko EK. Originalus istorijos pažinimo eksperimentas jau vyksta miške prie Nemenčinės esančiame bunkeryje ir jo apylinkėse. Vykstant projektui "Tremties diena" 400 įvairių valstybių jaunuolių, tremtinių ir politinių kalinių palikuonių praleis Nemenčinės bunkeriuose ir turės patirti dalelę to, ką buvo lemta iškentėti į Sibirą tremiamiems jų seneliams 1941-1953 metais.

„Tremties diena‘ prasideda valandos trukmės ekskursija Genocido aukų muziejuje Vilniuje. Po ekskursijos jaunuolių grupė sodinama į autobusą, išvykus už Vilniaus – į sovietinį sunkvežimį – tokį kokiais būdavo į kalėjimus ir iš jų vežami politiniai kaliniai ir tremtiniai. Šiuo 5.5 tonos sveriančiu sunkvežimiu visa grupė – kas sėdomis, kas stačiomis- vežama į spygliuota viela aptvertą sovietinio bunkerio teritoriją.

Jaunieji europiečiai patekę į veiksmo vietą praranda savo daiktus, savo tapatybę. Po trumpo teismo ir nuosprendžio paskelbimo jie apvelkami kalinio šimtasiūlėmis su numeriais ant nugaros. Nuo šiol jie – numeriai, o ne žmonės. Jų galvas dengia ausinės kepurės, vadinamosios „ušankos“. Kalinių laukia tardymai, kultūrinis švietimas Lenino kampelyje, miško darbai prižiūrint pareigūnams su šunimis, neklusniųjų – karceriai. Po darbo - skurdus kalinio maistas valgykloje pagal „išdirbio normas“. Veiksmo pabaigoje – pranešimas apie Stalino mirtį ir amnestija - išsiilgta laisvė (pasirinkti 1953-ieji metai, kuomet mirė Stalinas, o lageriuose tuo metu kalėjo virš 2 500 000 žmonių).

Numatoma, kad projektas truks nuo 2010 sausio iki kovo 11 dienos. Jame dalyvaus politinių kalinių ir tremtinių organizacijos bei vidurinių mokyklų moksleiviai iš Suomijos, Estijos, Latvijos ir Lietuvos. EK numatyta parama "Tremties dienai" - beveik 24 tūkst. eurų.

Daugiau informacijos apie projektą galite surasti jo oficialiame tinklapyje www.deportationday.eu

Aut. teisės: www.technologijos.lt

(0)
(0)
(0)

Komentarai (2)