Lietuvos kariuomenės vadas: prireikus iššausime  (0)

Trečiadienį Gaižiūnų poligone Lietuvos kariai dalyvavo kovinio šaudymo iš sunkiųjų kulkosvaidžių M2HB pratybose. Sausumos pajėgų Juozo Lukšos mokymo centro surengto kulkosvaidininkų kurso metu įvertintos sunkiojo kulkosvaidžio galimybės pramušti šarvuotus taikinius ir panaudojimo galimybės.

Kaip rašoma Krašto apsaugos ministerijos pranešime, šaudymo pratybų metu kariai atliko kovinį šaudymą naikinant šarvuotus taikinius ir taikinius, išsidėsčiusius už priedangų, taikinius pagal nurodytas koordinates ir riboto matomumo sąlygomis pagal iš anksto sudarytą ugnies planą. Lietuvos kariuomenė skelbia, kad sunkusis kulkosvaidis „M-2 Browning“ sukurtas iš kart po pirmojo pasaulinio karo. 1920 metais priimtas į JAV kariuomenės ginkluotę. 1932 metais šis ginklas buvo modifikuotas ir nuo to laiko be didesnių pakeitimų tarnauja JAV ir daugelio kitų kariuomenių iki šiol. Šis kulkosvaidis naudojamas kaip pėstininkų paramos ginklas, priešlėktuvinis ginklas, tvirtinamas ant šarvuotos technikos, laivuose, antrajame pasauliniame ir Korėjos karuose naudotas ir aviacijoje.

Kulkosvaidis „Browning HB M-2“ yra 12,7 mm (.50) kalibro, maitinamas iš juostos, veikiantis nuo atatrankos, oru aušinamas bei aptarnaujamas komandos. Šiuo ginklu galima šaudyti tiek pavieniais šūviais, tiek automatine ugnimi. Kulkosvaidis veikia trumpos vamzdžio eigos principu. Sunkusis kulkosvaidis „M-2 Browning“ skirtas priešo gyvajai jėgai ir lengvai šarvuotai technikai naikinti. Kulkosvaidžiui šovinius galima paduoti tiek iš dešinės, tiek iš kairės pusės, pakeitus vietomis keletą detalių. Trumpos vamzdžio eigos funkcija veikia kai suspaudžiamos parako dujos. Dujų suspaudimo laipsnis reguliuojamas spyruoklėmis, kumšteliais ir svirtimis. Didelis vamzdžio ir uokso plotas yra atviras tam, kad užtikrinti aušinimą oru. Ertmės vamzdžio laikiklyje leidžia orui cirkuliuoti aplink vamzdžio drūtgalį ir aušinti kulkosvaidžio dalis. Masyvus vamzdis padeda sulėtinti jo įkaitimą. Kulkosvaidis sveria apie 42 kg, pradinis iš jo išlėkusios kulkos greitis – 915 metrų per sekundę, šaudymo tempas – 450-550 šūvių per minutę, maksimalus šaudymo nuotolis – 6764 metrų.

"Šios pratybos, kaip ir kiti intensyviai vykdomi kovinio rengimo renginiai, yra aiški žinia kiekvienam agresoriui, kad mes turime iš ko iššauti ir prireikus iššausime", - sakė Lietuvos karių pratybas stebėjęs Lietuvos kariuomenės vadas generolas leitenantas Arvydas Pocius.

Pabradės poligone irgi vyko pratybos - Lietuvos kariuomenės brigados "Geležinis Vilkas" Generolo Romualdo Giedraičio artilerijos bataliono kovinių šaudymų pratybos "Griausmingas vilkas". Ketvirtadienį ir penktadienį vykusių pratybų metu buvo tikrinamas ugnies skyrių, rekognoskuotės ir topografijos skyriaus, ugnies valdymo centrų ir priešakinių stebėtojų grupių pasirengimas šaudyti baterijos sudėtyje. Pratybų metu buvo atliekami koviniai šaudymai iš trijų ugnies pozicijų esančių Pabradės poligone, karių valdomų pabūklų salvės krito tiksliai į taikinių rajonus.

Balandžio 14-18 d. Generolo Romualdo Giedraičio artilerijos bataliono kariai treniruosis ir dalyvaus kituose kovinio šaudymo pratybose "Karo dievai".

Aut. teisės: delfi.lt

(8)
(0)
(2)

Komentarai (0)