Sukurtas granatsvaidis, kuris galės efektyviai naikinti rusiškus tankus „T-14 Armata“  (21)

Nežiūrint į tai, jog naujasis rusų tankas „T-14 Armata“ turi labai daug trūkumų, tačiau tik laiko klausimas kada jis visas arba jo kūrime naudojamos technologijos bus realiai pritaikytos Rusijos kariuomenėje ypač tanko apsauga nuo prieštankinės ginkluotės, pasakoja Lietuvos kariuomenės atsargos majoras ir ginkluotės entuziastas Darius Antanaitis. Anot jo, taip pat naujoji tanko T-72 modifikacija T-72B3, kuri tampa standartinė Rusijos kariuomenėje, turi geresnę apsaugą nei prieš tai turimi senesnės modifikacijos tankai – ir tokia Tokia apsauga pradeda viršyti turimų vakarų pasaulio nešiojamų rankinių prieštankinių granatsvaidžių galimybes.


„Vokietijos prieštankinių granatsvaidžių gamintojas DND (Dynamit Nobel Defence), atlikęs naujojo tanko „T-14 Armata“ vertinimą, prieš kelerius metus pradėjo vystyti naują vienkartinį nešiojamą granatsvaidį, kuris buvo pavadintas RGW-110 (angl. Recoilless Grenade Weapon 110 mm). Šių metų pabaigoje buvo atlikti galutiniai šio ginklo bandymai ir jo paruošimas gamybai bei tiekimui galimiems užsakovams“,- teigia karininkas.

Pasak jo, RGW-110 padidino šios granatsvaidžių šeimos gretas. „Be RGW-110, jau dabar gaminami ir naudojami 60 mm ir 90 mm kalibro prieštankiniai užtaisai. RGW-110 granatsvaidis turi vieną užtaisą, tačiau jis yra dvigubos paskirties. Granata gali būti kaip prieštankinė HEAT (angl. High-Explosive-Anti-Tank), taip pat ir skeveldrinė HESH (angl. High-Explosive-Squash-Head). Iš vienos paskirties į kitą užtaisas parengiamas labai paprastai: ištraukus ar sustūmus jame sumontuotą strypą“, – aiškina ginkluotės entuziastas. Jo teigimu, toks perstūmimas inicijuoja užtaiso suveikimą tam tikru atstumu nuo tanko šarvo – ir kai strypas ištrauktas, susiformuota reaktyvinė čiurkšlė pradegina šarvą. „Arba užtaisas detonuoja tiesiogiai atsitrenkęs į taikinį ir suformuodamas didelį kiekį skeveldrų“, – veikimą aiškina karys.

Skaitomiausi Naujausi

 

D.Antanaitis pasakoja, kad naujasis granatsvaidis su užtaisu sveria 10 kg ir yra 1 metro ilgio. RGW-110 efektyvus šaudymo nuotolis yra tarp 600 m ir 800 metrų, o granatos paleidimo konteineryje panaudotas skystis sumažina reaktyvinę srovę šaudant iš uždarų patalpų.

„Reaktyvinės granatos užtaisas yra tokios galios, kad galėtų pradeginti iki 1 metro storio šarvą – kitaip tariant, šis ginklas gali sunaikinti tanką net pataikius į jo labiausiai apsaugotą vietą: tanko bokšto priekį, ir net tuo atveju; jeigu tankas naudoja ERA (explosive reactive armour) šarvus“, – dėsto atsargos majoras.

Jo teigimu, RGW-110 ergonomika taip pat pagerėjo. „Skirtingai nuo Lietuvos ir kitose kariuomenėse naudojamų granatsvaidžių „Carl Gustaf“, kai granatsvaidininkas tiek esant, tiek nesant amunicijai nuolat su savimi turi nešiotis granatsvaidžio vamzdį, RGW-110 to nereikia. Esant amunicijai, konteineris su granata prijungiamas prie kompaktiško taikymosi įtaiso FCU (angl. Fire Control Unit), kuris sveria vos 2 kg“, – teigia ginkluotės entuziastas.

 

Jis pasakoja, kad FCU užtikrina ypač taiklų šaudymą – jame sumontuotas balistinis kompiuteris ir lazerinis atstumo matuoklis. „Viskas, ko reikia granatsvaidininkui – tai prijungti vienkartinį konteinerį su granata prie FCU, nukreipti ginklą į taikinį, nuspausti atstumo nustatymo mygtuką bei nuleistuką. FCU esantis balistinis kompiuteris parodo granatsvaidininkui kur taikytis, kad taikinys būtų sunaikintas“, – apibendrina D.Antanaitis.

Jis prognozuoja, kad kai RGW-110 pasieks kariuomenes, tai taps efektyviausiu ginklu kovojant prieš tankus skyriaus lygyje – ir efektyvumu bei ergonomiškumu gerokai lenks dabar naudojamus „Carl Gustaf“.

„Išsilaipinę kariai taps dar labiau mobilūs, palengvės logistika ir padidės kovos su tankais, šarvuota technika bei pėstininkais – tiek mieste, tiek ir atviroje vietovėje – galimybės. Iš tiesų bus pasiektas „one shot – one kill“ rezultatas, – sako karys.

Aut. teisės: Lrytas.lt
Lrytas.lt
(60)
(5)
(55)

Komentarai (21)

Susijusios žymos: