MITA kviečia pareikšti nuomonę dėl naujos ES mokslinių tyrimų ir inovacijų̨ programos kūrimo  (0)

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) kviečia mokslo, verslo, valdžios atstovus, įvairias organizacijas, visuomenę aktyviai dalyvauti viešose Europos Komisijos konsultacijose dėl bendros strateginės ES mokslinių tyrimų ir inovacijų̨ programos kūrimo. Šiai programai kurti ir viešiems debatams pradėti Europos Komisija paskelbė Žaliąją knygą.

Suinteresuoti dalyviai - tiek organizacijos, tiek individualūs asmenys - gali pareikšti nuomonę iki 2011 m. gegužės 20 d., užpildžius elektroninę formą EK konsultacijų tinklalapyje adresu: http://ec.europa.eu/research/csfri/index_en.cfm.

Tokiomis konsultacijomis siekiama tobulinti ES mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimą, kad dalyvauti tarptautinėse programose būtų lengviau, didėtų mokslinis ir ekonominis poveikis ir būtų veiksmingiau panaudojamos lėšos. Tai leis įgyvendinti ir svarbiausius ES tikslus - kurti konkurencingą, žiniomis grįstą Europos ekonomiką, skatinti ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą.

Žaliojoje knygoje išdėstyta nauja bendroji strateginė programa sujungtų dabartinę Bendrąją mokslinių tyrimų programą (7BP), Konkurencingumo ir inovacijų bendrąją programą ir Europos inovacijų ir technologijų institutą. Taip būtų sukurtas darnus priemonių kompleksas, apimantis visą inovacijų grandinę nuo fundamentinių tyrimų iki inovacinių produktų ir paslaugų pateikimo rinkai. Taip pat numatyta gerokai supaprastinti procedūras ir taisykles. Pakeitimais siekiama padidinti ES mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo įnašą į „Inovacijų sąjungą“ ir į strategiją „Europa 2020“.

Vasario 24-25 d. Vengrijoje vykusioje ES 7-osios bendrosios mokslinių tyrimų programos vidurio vertinimo konferencijoje ES šalys narės, tarp jų ir Lietuva, buvo raginamos imtis iniciatyvos nacionaliniu lygiu kuo plačiau skelbti apie viešas konsultacijas visuomenei, žiniasklaidai. Kovo 1 d. Briuselyje vyko informacinis renginys, skirtas pristatyti Žaliąją knygą, o birželio 10 d. Europos Komisija planuoja surengti baigiamąją konferenciją šiuo klausimu.

Dėl informacijos apie EK viešas konsultacijas galima pasiteirauti el. paštu jurgita.stonyte@tpa.lt, tel. (8-5) 2 644 714.

Žalioji knyga lietuvių kalba:

http://ec.europa.eu/research/csfri/index_en.cfm?pg=documents

Apie MITA

2010 m. įkurta Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra yra valstybinė institucija, atsakinga už inovacijų politikos įgyvendinimą šalyje. Ji siekia skatinti taikomuosius mokslinius tyrimus, technologinę plėtrą ir pačias inovacijas. Pagrindinės veiklos kryptys: nacionalinių ir tarptautinių mokslo programų administravimas, konkursinis projektų finansavimas, Lietuvos atstovavimas tarptautinėse mokslo programose ir kt. MITA steigėjai yra Ūkio bei Švietimo ir mokslo ministerijos.

Aut. teisės: www.technologijos.lt

(0)
(0)
(0)

Komentarai (0)

Susijusios žymos: