„Lietuvos draudimas“ įteikė premijas geriausiems klimato kaitos tyrėjams  (0)

AB „Lietuvos draudimas“ kartu su VU Gamtos mokslų fakultetu įkurtas jaunimo aplinkosauginių iniciatyvų fondas įteikė pirmąsias stipendijas geriausių mokslinių darbų apie klimato kaitą ir jos poveikį aplinkai autoriams.


Šiemet apdovanojimų nusipelnė hidrometeorologijos doktorantai Edvinas Stonevičius ir Judita Liukaitytė, magistrantė Ieva Nariūnaitė ir bakalaurės Justina Junevičiūtė ir Simona Margelytė Akademinės jaunuomenės pateiktus darbus įvertino autoritetinga komisija, sudaryta iš VU dėstytojų ir studentų atstovų bei AB „Lietuvos draudimas“ atstovo. Premijos jauniesiems tyrėjams įteiktos iškilmingame VU Gamtos mokslų fakulteto Tarybos posėdyje.

„Esame įsitikinę, kad aktualūs moksliniai tyrimai ir prognozės klimato kaitos tematika gali padėti mums išvengti ar sušvelninti neigiamus šios dabarties rykštės padarinius. Apdovanotų darbų autoriai tyrė itin aktualias šiandien klimato kaitos tendencijas XXI amžiuje, kurios gali pasitarnauti žmogui, jei jis atkreips dėmesį ir žinos, ko gali tikėtis iš gamtos“, - sako vienas iš vertinimo komisijos narių, AB „Lietuvos draudimas“ Strategijos, klientų ir marketingo departamento direktorius Vaidotas Krencius.

„Mes, mokslo bendruomenė, džiaugiamės tokia privataus verslo iniciatyva ir atsakingu požiūriu į klimato kaitos poveikį ūkiui ir aplinkai. Mūsų studentams šio fondo įsteigimas buvo paskata kurti pritaikomus darbus, atlikti tyrimus, kurie turės apčiuopiamos naudos siekiant prisitaikyti prie klimato kaitos ir išvengti galimai skaudžių padarinių“, -  sako VU Gamtos mokslų fakulteto  Hidrologijos ir klimatologijos katedros vedėjas profesorius Arūnas Bukantis.

Tyrinėjo, kaip sušvelninti klimato kaitos poveikį

Doktorantas E. Stonevičius, apdovanotas 3000 litų premija, savo darbe „Klimato kaitos poveikio nestratifikuoto ežero vandens balansui ir eutrofikacijai tyrimas (Žuvinto ežero pavyzdžiu)“ atskleidžia, kokių veiksmų reikės imtis norint sušvelninti klimato kaitos poveikį ežerams XXI amžiuje.

Magistrantė I. Nariūnaitė ir doktorantė J. Liukaitytė paskatintos 1500 litų premija už tai, kad moksliniame straipsnyje „Biometeorologinės prognozės kaip adaptacijos priemonė klimato kaitos kontekste“ nagrinėja, kaip sušvelninti neigiamą klimato kaitos poveikį žmonių sveikatai. Tam turėtų būti skelbiama informacija apie oro užterštumą, žiedadulkių kiekį ore, ultravioletinę Saulės spinduliuotę, staigius oro temperatūros pokyčius, o kiekvienas iš mūsų turėtumėm išmokti šią informaciją pritaikyti.

Bakalaurės S. Margelytė ir J. Junevičiūtė savo darbuose tiria ir prognozuoja svarbiausius klimato rodiklius ir jų pakitimus XXI amžiuje. Jos apdovanotos 500 litų premijomis.

Jaunimo aplinkosaugos iniciatyvų fondas įkurtas 2008 metų gruodį. Fondo tikslas – paskatinti studentus rengti aktualius mokslinius darbus ir tyrimus, kurie atskleistų klimato kaitos poveikį Lietuvai. Fondą sudaro AB „Lietuvos draudimas“ lėšos. 2009 metais fondui AB „Lietuvos draudimas“ skyrė 10 000 litų.

Šalies draudimo rinkos lyderis „Lietuvos draudimas“ priklauso vienai didžiausių draudimo grupių RSA, teikiančiai draudimo paslaugas 130 šalių ir aptarnaujančiai apie 20 mln. klientų visame pasaulyje.

Aut. teisės: www.technologijos.lt
(0)
(0)
(0)

Komentarai (0)

Susijusios žymos: