Ministrai telkia jėgas klimato konferencijai  (0)

Artėjant Kopenhagos konferencijai dėl klimato kaitos, per kurią Europos Sąjunga (ES) siekia ambicingo tikslo kone trečdaliu sumažinti į orą išmetamų teršalų kiekį, Didžiosios Britanijos, Danijos, Švedijos, Prancūzijos, Suomijos ir Ispanijos užsienio reikalų ministrai paskelbė laišką laikraščių redaktoriams.


Iki Kopenhagos susitikimo liko 82 dienos. Mūsų laukia milžiniškas diplomatinis iššūkis, jei norime priimti ambicingą, veiksmingą ir teisingą susitarimą, būtiną siekiant sustabdyti vis spartėjančią klimato kaitą, kurios padariniai tiek Europai, tiek ir visam pasauliui būtų katastrofiški.

Visame pasaulyje, o ypač vargingiausiose ir pažeidžiamiausiose šalyse, dėl globalinio atšilimo jau yra iškilusi grėsmė ligšioliniams laimėjimams sveikatos apsaugos, žemės ūkio ir infrastruktūros plėtros srityse. Dėl vandens ir žemės trūkumo auganti migracija ima kelti vis didesnę socialinę įtampą ir pakerta politinį stabilumą bei saugumą.

Klimato kaita gali sukelti reikšmingus geopolitinius pokyčius. Ji vis labiau veiks visų mūsų šalių užsienio politikos sprendimus. Europos valstybių užsienio reikalų ministerijos privalo jau šiandien pateikti konkrečių pasiūlymų skatinant šalis pasiekti susitarimą Kopenhagoje. ES turi pasirodyti esanti naujos kartos lyderė, sugebanti atverti vartus deryboms savo įsipareigojimu imtis ambicingų klimato kaitos sušvelninimo priemonių bei skirti finansinę ir technologinę paramą besivystančioms šalims, kad šios galėtų judėti tokiu vystymosi keliu, kuriame vyrauja mažai anglies junginių išmetančios technologijos.

Rugsėjo 10 dieną Kopenhagoje mes susitarėme dėl veiksmų siekiant atremti šį kolektyvinį diplomatinį iššūkį. Mes pasižadame, kad:

 • dėsime visas pastangas pasiekti, kad Kopenhagoje būtų pasirašytas ambicingas susitarimas sumažinti pasaulinį atšilimą maksimaliai 2 laipsniais;
 • stengsimės praskinti kelią ambicingam ir lygiateisiam tarptautiniam pasiūlymui, kuriame Europa prisiimtų teisingą finansinių išlaidų dalį, pagelbėdama besivystančioms šalims sušvelninti klimato kaitos padarinius, diegti naujas technologijas ir prisitaikyti prie besikeičiančių sąlygų;
 • asmeniškai dėsime diplomatines pastangas ir sutelksime mūsų bendrų diplomatinių tinklų išteklius, kad įtikintume pagrindinius derybų dalyvius prisiimti ambicingus įsipareigojimus;
 • stengsimės, kad tarptautinėje dienotvarkėje derama vieta būtų skirta aptarti iššūkius, kuriuos klimato kaita kelia tarptautiniam stabilumui ir saugumui.
 • stengsimės užtikrinti, kad ES ir toliau užimtų lyderio pozicijas derybose, būdama pasirengusi nuo dabartinio įsipareigojimo iki 2020 metų sumažinti išmetamus anglies junginių kiekius 20 proc. pereiti prie įsipareigojimo sumažinti šiuos kiekius 30 proc., jei pavyktų sudaryti ambicingą susitarimą ir esant atitinkamoms kitų partnerių pastangoms.

Pasiųsdami tvirtą žinią finansuoti klimato kaitos padarinių sušvelninimą, naujų technologijų diegimą ir prisitaikymą prie besikeičiančių sąlygų, mes priartinsime visas šalis prie naujo susitarimo Kopenhagoje.

Naują tarptautinę kovos su klimato kaita kryptį suderinsime tik tuo atveju, jei pavyks pasiekti visų Kopenhagos konferencijos dalyvių politinę pusiausvyrą. Mes privalome garantuoti tarpusavio pasitikėjimą ir patikėti, kad vienintelis darnus pasaulinio vystymosi kelias yra pertvarkyti mūsų ekonomikas taip, kad būtų išmetama kuo mažiau anglies junginių. Būtent tai mes ir galime paskelbti savo didžiuoju XXI amžiaus Europos tikslu.

Laišką pasirašė:

 • Davidas Milibandas, Jungtinės Karalystės užsienio reikalų sekretorius
 • Carlas Bildtas, Švedijos užsienio reikalų ministras
 • Peras Stigas Molleris, Danijos užsienio reikalų ministras
 • Bernardas Kouchneras, Prancūzijos užsienio ir Europos reikalų ministras
 • Alexanderas Stubbas, Suomijos užsienio reikalų ministras
 • Miguelis Angelas Moratinosas, Ispanijos užsienio reikalų ministras
Aut. teisės: Lietuvos žinios
(0)
(0)
(0)

Komentarai (0)