Paaiškėjo pirmieji stojimo rezultatai: daugiausia studijuosiančių nemokamai – ekonomikos, teisės ir medicinos programose  (7)

Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) skelbia, kad studijuoti valstybės finansuojamose vietose pakviesti 15 tūkst. 872 asmenys, dar 132 pakviesti studijuoti tikslinėse vietose.

Į valstybės nefinansuojamas vietas pakviesta studijuoti 18 tūkst. 778 stojusiųsieji, iš jų 1163 įgijo teisę į studijų stipendijas.

Iš viso pirmajame etape šįmet kvietimus studijuoti gavo 34 tūkst. 782 jaunuoliai. Praėjusiais metais pirmajame etape kvietimus studijoms gavo 30 tūkst. 774 abiturientai, studijų krepšeliai teko 18 tūkst. 380-čiai jaunuolių.

Pasirašyti studijų sutarčių į aukštąsias mokyklas jaunuoliai kviečiami nuo penktadienio 14 val.

LAMA BPO duomenimis, šių metų bendrojo priėmimo į 45 Lietuvos aukštąsias mokyklas (21 universitetą ir 24 kolegijas) pirmajame etape dalyvauti užsiregistravo 43 tūkst. 921 asmuo. Vis dėlto priimti buvo tik tenkinantys priėmimo sąlygas stojančiųjų prašymai.

„Pagal šiandien paskelbtus rezultatus galima teigti, kad šiemet visas sąlygas tenkino ir konkurse dalyvavo 38,3 tūkst. stojančiųjų – tai beveik puse tūkstančio daugiau negu pernai. Malonu, kad šiemet stojo daugiau asmenų, vidurinį išsilavinimą įgijusių anksčiau nei 2012 m. – net 13,5 tūkst.“, – 15min.lt teigė LAMA BPO prezidentas Pranas Žiliukas.

LAMA BPO duomenimis, daugiausia valstybės finansuojamų vietų surinkusios studijų programos:

Universitetuose

Eil. Nr.

Universitetas

Studijų programa


Skaičius

1.        

Vilniaus universitetas

Ekonomika
229

2.        

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

Medicina
204

3.        

Vilniaus universitetas

Medicina
162

4.        

Vilniaus universitetas

Teisė
160

5.        

Vilniaus universitetas

Programų sistemos

133

6.        

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Statybos inžinerija

133

7.        

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Transporto inžinerija

129

8.        

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Multimedija ir kompiuterinis dizainas

119

9.        

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Kūrybinės industrijos

105

10.     

Vilniaus universitetas

Politikos mokslai

100

Kolegijose


Eil. Nr.


Kolegija

Studijų programa


Skaičius

1.        

Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija

Miško ūkis

137

2.        

Vilniaus kolegija

Buhalterinė apskaita

118

3.        

Vilniaus kolegija

Bendrosios praktikos

slauga

114

4.        

Vilniaus kolegija

Tarptautinis verslas

111

5.        

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija

Automobilių techninis

eksploatavimas

110

6.        

Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla

Jūrų laivavedyba

109

7.        

Vilniaus kolegija

Programų sistemos

103

8.        

Kauno technikos kolegija

Autotransporto elektronika

98

9.        

Vilniaus kolegija

Bankininkystė

93

10.     

Kauno kolegija

Kompiuterinių tinklų

administravimas

93

Po antrojo, papildomo, prašymų studijuoti pateikimo etapo daugiausia valstybės finansuojamų vietų surinkusių studijų programų dešimtukai gali keistis. 

Dėmesio nesulaukė 60 studijų programų

Šįmet stojančiųjų į aukštąsias mokyklas dėmesio nesulaukė 60 studijų programų. P. Žiliukas, komentuodamas, kas tai lėmė, teigė, kad priežastys yra kelios.

„Visų pirma, už kai kurių studijų programų stojantieji neįžvelgia galimos profesinės karjeros perspektyvos ir galimo uždarbio, gali nevilioti ir pati aukštoji mokykla ar miestas. Nemaža įtakos turi ir tai, ar aukštoji mokykla yra nustačiusi konkursinio balo slenkstį, ar ne. Atsijojant silpnesniuosius, ne visada pavyksta surinkti būtiną potencialių stojančiųjų skaičių. Nerentabilių studijų programų galėjo būti ir daugiau, jei tokį „slenkstį“ būtų nustačiusios visos aukštosios mokyklos“, – teigė P. Žiliukas.

Priėmimas neįvyko į šias studijų programas:


Eil. Nr.

Aukštoji mokykla


Valst. kodas

Studijų programos pavadinimas

1.        

Aleksandro Stulginskio universitetas

612C10005

Augalų biologija ir selekcija

2.        

612H10003

Bendroji agroinžinerija

3.        

612H17003

Vandens apsaugos inžinerija ir valdymas

4.        

Europos humanitarinis universitetas

612L20004

Politikos mokslai ir Europos studijos

5.        

612L30004
Sociologija

6.        

Kauno kolegija (Kėdainiuose)

653X13007

Anglų kalbos ir kitos užsienio kalbos pedagogika

7.        

Kauno technologijos universitetas

612E10006

Elektroninio mokymosi technologijos

8.        

612J40001

Odos ir polimerinių gaminių dizainas ir technologija

9.        

612J80002

Statybų technologijos

10.     

612J40003

Tekstilės dizainas ir technologija

11.     

Klaipėdos universitetas

612K13001

Kraštovaizdžio architektūra

12.     

612U10009

Lietuvių filologija ir latvių kalba

13.     

612W30003

Muzikos teorija ir istorija

14.     

612X13036

Religijos pedagogika ir psichologija

15.     

Klaipėdos valstybinė kolegija

653X13008

Anglų kalbos pedagogika

16.     

653X12006

Pradinio ugdymo pedagogika

17.     

Klaipėdos verslo aukštoji mokykla

653Q31002
Anglų kalba

18.     

653Q30001

Anglų kalba verslo komunikacijai

19.     

Kolpingo kolegija

653N43001

Viešojo sektoriaus finansų apskaita

20.     

KTU Panevėžio institutas

612H70001

Gamybos inžinerija ir technologijos

21.     

612H67001
Robotika

22.     

612J80002

Statybų technologijos

23.     

LCC tarptautinis universitetas

612V60003

Evangeliškoji teologija

24.     

Lietuvos edukologijos universitetas

612X13009

Baltarusių filologija

25.     

612X13019
Chemija

26.     

612X13005

Ekologija ir gamtamokslinis ugdymas

27.     

612V22001

Europos istorija

28.     

612X13018

Fizika ir informacinės technologijos

29.     

612X13007
Katalikų tikyba

30.     

Marijampolės kolegija

653W10002

Įvaizdžio stilistas

31.     

653X13002

Lietuvių kalbos ir tikybos pedagogika

32.     

653X14003

Muzikos pedagogika

33.     

653X12001

Pradinio ugdymo pedagogika

34.     

653X16001

Socialinė pedagogika

35.     

653E21012

Vežimo kelių transportu technologijos

36.     

Mykolo Romerio universitetas

612X13038

Anglų ir antrosios užsienio kalbos mokymas

37.     

612X10012

Ugdymo karjerai pedagogika

38.     

Panevėžio kolegija

653X13013

Dailės ir technologijų pedagogika

39.     

653X93001

Neformalusis meninis ugdymas

40.     

653H65001

Pastatų energinės sistemos

41.     

653W31001

Pramoginė muzika

42.     

Panevėžio kolegija (Rokiškyje)

653N28003

Kultūrinės veiklos vadyba

43.     

653X14004

Muzikos pedagogika

44.     

653W31001

Pramoginė muzika

45.     

653L50008

Socialinis darbas

46.     

Šiaulių universitetas

612D56001

Dekoratyvioji želdininkystė

47.     

612X13034

Fizika ir informatika

48.     

612U10012

Lietuvių filologija

49.     

612X90001

Neformalus ugdymas ir etika

50.     

612F36001
Optometrija

51.     

612L17002

Verslo ekonomika

52.     

Šiaulių valstybinė kolegija

653P11001

Bibliotekos informacinių išteklių valdymas

53.     

653N20019

Maitinimo ir apgyvendinimo įmonių veiklos vadyba

54.     

Utenos kolegija (Ukmergėje)

653E15007

Informacinių sistemų technologijos

55.     

Verslo ir vadybos akademija

612N20011

Organizacijos valdymas ir psichologija organizacijoje

56.     

Vilniaus kooperacijos kolegija (Kaune)

653L10004

Mažmeninės bankininkystės ekonomika

57.     

653L17002

Verslo ekonomika

58.     

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija

653N27001

Vežimo kelių transportu vadyba

59.     

Žemaitijos kolegija

653H24003

Statinių inžinerinės sistemos

60.     

Žemaitijos kolegija (Telšiuose)

653W10003

Dekoratyvinė plastika

Studijų sutartys po pirmojo etapo su stojančiaisiais pasirašomos liepos 27 d. nuo 14 val. iki liepos 31 d. Siūlomos vietos galima atsisakyti ir dalyvauti tolesniuose priėmimo etapuose.

Tačiau, jei stojantysis pirmajame etape atsisako pasiūlymo studijuoti 1-2 pageidavimais pasirinktoje valstybės finansuojamoje studijų vietoje arba valstybės nefinansuojamoje vietoje su studijų stipendija, antrajame etape gali dalyvauti tik dėl valstybės nefinansuojamos studijų vietos. Stojančiajam pirmajame etape pasirašius valstybės finansuojamų studijų sutartį su aukštąja mokykla antrajame etape taip pat gali dalyvauti tik dėl valstybės nefinansuojamos studijų vietos.

Pasirašiusieji valstybės nefinansuojamų studijų sutartį ir pirmojo etapo metu negavę pasiūlymo studijuoti 1-2 pageidavimais įrašytoje valstybės finansuojamoje studijų vietoje antrajame priėmimo etape galės dalyvauti tiek dėl valstybės finansuojamos, tiek ir dėl valstybės nefinansuojamos (ir studijų stipendijos) studijų vietos.

Antrasis bendrojo priėmimo etapas vyks liepos 28 – rugpjūčio 2 dienomis. Norintieji dalyvauti antrajame etape savo prašymą LAMA BPO sistemoje turės atnaujinti. Šiame etape bus galima koreguoti pirminiame prašyme įrašytų pageidavimų eiliškumą. Naujų pageidavimų įrašyti bei keisti studijų programų finansavimo pobūdžio nebegalima, nes geriausiųjų eilė pagrindiniame priėmimo antrajame etape jau neperskaičiuojama.

Bendrojo priėmimo antrojo etapo kvietimai studijuoti skelbiami rugpjūčio 3 d. iki 17 val. Studijų sutartis stojantieji rugpjūčio 4-6 dienomis turės pasirašyti tose aukštosiose mokyklose, į kurias bus pakviesti.

Po pagrindinio priėmimo likus laisvų valstybės finansuojamų ir nefinansuojamų studijų vietų organizuojamas papildomas priėmimas, kuris vyks rugpjūčio 7-9 dienomis. Šio etapo metu prašymuose galima įrašyti ne daugiau kaip 6 pageidavimus.

Stojančiajam bus pasiūlyta užimti vieną valstybės finansuojamą studijų vietą į universitetinių arba koleginių studijų programą pagal stojančiojo prioritetus arba vieną valstybės nefinansuojamą vietą su studijų stipendija, arba vieną valstybės nefinansuojamą vietą.

Kvietimai studijuoti skelbiami rugpjūčio 10 d. iki 17 val. Sutartys su pakviestaisiais studijuoti aukštosiose mokyklose pasirašomos rugpjūčio 11-13 dienomis.

Aut. teisės: 15min.lt
Autoriai: Kristina Aksamitaitė

(0)
(0)
(0)

Komentarai (7)

Susijusios žymos: