Tai senos žvaigždės sukasi greičiau ar lėčiau? Gauti rezultatai mokslininkus verčia krapštytis pakaušį  ()

Žvaigždžių virpesių tyrimai – asteroseismologija – padeda nustatyti ir žvaigždžių sukimosi greitį. Visos žvaigždės sukasi, o jų sukimosi greitis priklauso nuo amžiaus. Kuo žvaigždė senesnė, tuo ji sukasi lėčiau. Įprastai šis reiškinys aiškinamas tuo, kad žvaigždės magnetinis laukas „tempia“ aplinkines jonizuotas dujas tarpplanetinėje erdvėje ir netgi tarpžvaigždinėje terpėje, taip perduodamas joms dalį žvaigždės sukimosi energijos. Tačiau stebėjimai kurį laiką rodo, kad senos žvaigždės lyg ir sukasi greičiau, nei prognozuoja toks magnetinio stabdymo modelis.


Bet ligšioliniai duomenys nebuvo pakankamai patikimi, kad taip teigti būtų galima vienareikšmiškai. Norėdami užtikrintai atsakyti, ar taip ir yra, mokslininkai pasitelkė asteroseisminius senų žvaigždžių stebėjimus. Žvaigždžių amžiai taip pat buvo nustatyti pagal jų virpesius.

Žvaigždei sukantis, skirtingos virpesių bangos sklinda nevienodai ir išsisklaido į keletą panašaus, bet nevienodo dažnio komponenčių; nustačius komponentes, galima nustatyti ir sukimosi spartą. Ištyrę 91 žvaigždės sukimosi spartos priklausomybę nuo masės bei amžiaus, tyrėjai įvertino, jog tėra 1,6% tikimybė, kad gautus duomenis gali paaiškinti standartinis sukimosi evoliucijos modelis.

Tuo tarpu tikimybė, kad magnetinis stabdymas sulėtėja maždaug ties žvaigždės gyvenimo viduriu, siekia 98,4%. Kodėl taip yra – nežinia, bet šis reiškinio patvirtinimas padės patobulinti modelius.

Tyrimo rezultatai arXiv.

Aut. teisės: Konstanta.lt
Konstanta.lt
(9)
(1)
(8)

Komentarai ()