Kokios religijos Lietuvoje dominuos 2050-aisiais? (Žemėlapis)  (14)

Tyrimų centro PEW atlikti tyrimai rodo, kad, nors pasaulyje šiuo metu islamo religiją išpažįstančių tikinčiųjų gretos didėja itin sparčiai, 2050 metais krikščionių skaičius išliks didžiausias.

Nors religija Vakarų šalyse patiria didelį nuosmukį, bendras religijos plitimas viso pasaulio mastu tendencingai didėja. Remiantis žemėlapyje pateiktomis prognozėmis, islamas ir toliau darys didžiausią pažangą ir iki 2050-ųjų turėtų užimti apie 10 proc. visos Europos populiacijos. Toliau didėjant islamo išpažintojų gretoms, apie 2100 metus jų skaičius turėtų aplenkti krikščionis. Prognozuojama, kad būtent 2100 metais islamas sudarys 35 proc., o krikščionybė – 34 proc. tikinčiųjų populiacijos.

Remiantis tyrimų centro PEW ataskaitoje pateiktomis prognozėmis, religijų atstovų gretos turėtų plėstis viso pasaulio mastu, išskyrus budizmą. Tokias priežastis lems spartus budizmą išpažįstančių žmonių senėjimas ir mažas gimstamumas.

Netikinčių (ateistų, agnostikų ar kt.) žmonių, kurie nepriskiria savęs jokiai religijai, skaičius iki 2050-ųjų turėtų mažėti lyginant su visa populiacija.

Šiuo metu populiariausia pasaulyje religija – krikščionybė – Europos žemyne iki 2050 metų turėtų nukristi iki 15,6 proc., o Afrika turėtų tapti daugiausia krikščionių turinčių žemynu. Apskritai kalbant, Europa laikoma vieninteliu žemynu, kuriame iki 2050 metų krikščionybės pasekėjų skaičius turėtų mažėti.

Interaktyviame žemėlapyje galima matyti ir religingų žmonių pasiskirstymo prognozes 2050 m. Lietuvoje. Remiantis Statistikos departamento duomenimis, 2010-aisiais tikinčiais Dievu save įvardijo 47 proc., ateistais – 12 proc., o neapsisprendę buvo 4 proc. apklaustųjų. 2012 metų apklausoje save ateistais įvardijo 2 proc. lietuvių, 6 proc. – agnostikais.

Tačiau skaičiai rodo, kad Lietuvoje 2050 metais krikščionybė sudarys 91,2 proc. visų šalies gyventojų. Antroje vietoje (8,5 proc.) – jokiai religijai savęs nepriskiriantys žmonės. Islamą, judaizmą, budizmą, populiariuosius įsitikinimus (angl. Folk religion) ir hinduizmą išpažįstančiųjų gretos turėtų sudaryti maždaug po 0,5 proc.

Aut. teisės: alfa.lt

(22)
(7)
(15)

Komentarai (14)