Lietuva kartu su Lenkija ir Ukraina kuria bendrą karinę brigadą  (19)

Lietuva, Lenkija ir Ukraina kuria naują bendrą karinę brigadą. Lietuvos kariuomenės vadas Lenkijoje apžiūrėjo jau įkurtą bendros brigados vadavietę ir iš lenkų gavo dar vieną kvietimą dalyvauti naujame specialiųjų operacijų pajėgų projekte.

Lietuvos ir Lenkijos karinis bendradarbiavimas tampa vis glaudesnis. Šiuo metu Lietuva su Lenkija yra pasirašiusi ne vieną bendradarbiavimo susitarimą gynybos srityje. Šalys kartu dalyvavo tarptautinėse operacijose Kosove ir Irake. Šiuo metu Lenkija turi savo atstovus Lietuvos vadovaujamoje Afganistano Goro provincijos atkūrimo grupėje.

Dar viena užduotis – NATO oro policijos misija Baltijos šalyse. Lenkai ketvirtą kartą saugos ir Lietuvos oro erdvę.

Tačiau bendradarbiavimui galimybės dar nėra išsemtos – naujų idėjų ieškota ir šią savaitę Lenkijoje vykusio vizito metu. „Šio kariuomenės vizito tikslas ir buvo ieškoti sąlyčio taškų tarp projektų gynybos srityje. Pernai susitiko jūrų pajėgų specialistai dėl paieškos tarnybų veiklos, turėjo bendrus pasitarimus. Balandžio mėnesį Lenkijos naikintuvai atskrenda saugoti Baltijos šalių oro erdvę“, – vardina Lietuvos gynybos atašė Lenkijoje plk. Raimondas Matulaitis.

Lenkijoje apsilankęs Lietuvos kariuomenės vadas mūsų šalies ambasadoje Varšuvoje įteikė apdovanojimą – Lietuvos kariuomenės medalį „Už nuopelnus“ NATO Jungtinių pajėgų vadavietės Olandijoje lenkų karininkui Adamui Ržečkovskiui ir diskutavo apie naujo trišalio karinio projekto perspektyvas.

Trišalio projekto metu kitais metais turėtų būti baigta komplektuoti bendra Lietuvos, Lenkijos ir Ukrainos karo brigada. Ją sudarys puspenkto tūkstančio karių. Kol kas yra įkurta brigados vadavietė Liubline – šio vizito metu ją ir aplankė Lietuvos kariuomenės vadas.

„Lietuvos, Lenkijos ir Ukrainos vadovybė nutarusi, kad turi atsirasti tokia brigada, kuri būtų skirta JT, ES ir galbūt NATO užduočių vykdymui. Ukrainos išreikšta valia yra tokia, kur jie nori su Lenkija ir Lietuva turėti tokį karinį vienetą, kur jie galėtų mokyti savo karininkiją, savo karius vakarietiškų, europietiškų procedūrų“, – pasakojo Lietuvos kariuomenės vadas gen. ltn. Arvydas Pocius.

Kaip Lietuva galėtų dalyvauti naujame bendrame gynybos projekte turės spręsti politikai.

Lietuvą Lenkija pakvietė dalyvauti dar viename bendrame kariniame projekte. Kaimyninė šalis pageidauja ir siekia vadovauti rengiant specialiąsias operacijas – Jungtinių specialiųjų pajėgų operacinio komponento štabui siekia NATO sertifikavimo.

Aut. teisės: lrt.lt
lrt.lt
Autoriai: Rūta Lankininkaitė

(2)
(4)
(-2)

Komentarai (19)