Rusijos karybos ekspertas: „nors Lietuva maža, bet jos specialiosios pajėgos – labai pavojingos Rusijai“  (56)

Lietuvos specialiųjų operacijų pajėgos yra vienos geriausių NATO bloke ir yra pavojingos Rusijos kariuomenei, nes gali atlikti aukšto lygio sabotažo veiksmus. Tai prieš kelerius metus portale „Karas ir taika“ rašė rusas istorikas, karybos ekspertas Aleksandras Sorokinas. Pastaruoju metu Lietuvoje diskutuojama, ar Lietuvos „specukai“ būtų efektyvūs Rusijos agresijos atveju. Į šį klausimą galima atsakyti pačių rusų žodžiais.

Straipsnyje „Baltijos šalys – NATO forpostas“ teigiama, kad dėl mažo teritorijos dydžio ir nedidelio atstumo iki Rusijos sienos, Lietuva yra sunkiai apginama net panaudojus tinkamas inžinerines sistemas. Todėl pagrindinė NATO užduotis – techninėmis priemonėmis stebėti rusų bazes. Ypač tas, kurios yra įkurtos Karaliaučiuje ir Baltarusijoje. Autorius aiškina, kad šiam tikslui Baltijos valstybės gavo paramą iš JAV – ne tik finansinę, bet ir techninių priemonių. Pavyzdžiui, amerikiečių radarų „Omnidirectional TPS-117“. Rusas tikina, kad Lietuvos kariuomenės biudžetas yra mažas, tačiau iki 2015 metų planuojama ne tik įsigyti radarus, bet ir paruošti specialistus. „Tačiau pastaruoju metu Lietuva turi dar vieną argumentą, kuris įrodo, kad šalis yra reikalinga Šiaurės Aljansui, – rašo Rusijos istorikas. – Tai yra jų Specialiųjų operacijų pajėgos, kurios oficialiai buvo įsteigtos po to, kai šalis įstojo į NATO.“ A.Sorokinas tiksliai įvardija, kad SOP turi atskirą biudžetą ir yra tiesiogiai pavaldūs Lietuvos vyriausiajam ginkluotųjų pajėgų vadui. Teigiama, kad dalinį sudaro apie 300 karių. Rusas rašo, kad dalis SOP karių yra įtraukti į eskadroną „Aitvaras“, kuris atlieka karines misijas Afganistane. Teigiama, kad Kandaharo provincijoje veikia apie 60 „aitvarų“, kurie atlieka specialias žvalgybos operacijas, identifikuoja teroristų grupes, sulaiko įtariamuosius arba neutralizuoja juos. „Šie vienetai yra aprūpinti naujausia ginkluote ir įranga, kurią jiems duoda amerikiečiai. Visų pirma, kalbama apie palydovinio ryšio kompleksus, raketų ir aviacinių bombų lazerinio nutaikymo prietaisus, naktinio matymo prietaisus ir kitą aparatūrą“, – rašo A.Sorokinas. Rusijos istorikas teigia, kad pagrindinis SOP uždavinys yra taktinė žvalgyba priešo užnugaryje: kariai gali stebėti strateginius objektus, atlikti trumpalaikes karines operacijas, efektyviai koreguoti sparnuotąsias raketas. Būtent eskadronas „Aitvaras“ gali atlikti ir įkaitų išlaisvinimo operacijas bei kitas kovines užduotis, kurios reikalauja aukšto pasirengimo.

Teigiama, kad SOP nuolat dalyvauja mokymuose ir didelio masto kariniuose veiksmuose, per kuriuos gali įsiskverbti apie 2000 kilometrų į priešo teritoriją.

Cituodamas NATO ekspertus rusas rašo, kad Lietuvos SOP yra vienos iš geriausiai pasiruošusių ne tik tarp naujųjų Šiaurės Aljanso narių, tačiau ir apskritai. Be to, lietuviai kariai nuolat tobulina savo įgūdžius tarptautinėse pratybose, kuriose demonstruoja gerus rezultatus atlikdami sudėtingas žvalgybines operacijas, ir kaupia patirtį Afganistano pietuose.

„Taigi, be techninės žvalgybos, Baltijos šalyse, o ypač Lietuvoje, šalia Rusijos sienos, yra dislokuota aukštos klasės, profesionalių diversantų, kurie turi modernią ginkluotę ir žvalgybos įrangą, kovinės patirties.

Gerai apmokyti diversantai kelia didelį pavojų Rusijai ir jos ginkluotosioms pajėgoms, kurios turi sunkiosios ginkluotės ir įrangos. Tokie specialiųjų pajėgų vienetai, ypač veikdami kartu su orlaiviais, kritiniu momentu gali paralyžiuoti vadovavimo ir kontrolės sistemas, sukelti neatitaisomos žalos kovinių grupių ir padalinių ginkluotei“, – rašo rusas.

Žurnale „Karas ir taika“ istorikas A.Sorokinas net išskyrė užduotis, kurias gali vykdyti Lietuvos SOP:

1. Valdymo sutrikdymas. Tai veiksmai, kuriais siekiama sunaikinti priešo ryšio priemones ir kanalus. Taip pat organizuoti dezinformacijos kampanijas, kai priešo ryšio kanalais skleidžiama netiksli informacija ir taip klaidinami specialistai.

2. Išsiaiškinti priešo tikslus. Per tokias operacijas SOP ieško ir slapta stebi priešo karinius įrenginius, branduolines raketas, įtvirtinimus, karines įgulas. Taip pat strateginės reikšmės objektus: ligonines, gamyklas, televizijos ir radijo stotis.

3. Sabotažas. SOP kariai gali sunaikinti arba sutrikdyti svarbias elektrines, užtvankas, naftos rezervuarus, tiltus ir kitus pramoninius strateginius objektus.

4. Gali rasti ir sunaikinti priešo masinio naikinimo ginklus. Tai gali būti mobilūs branduoliniai ginklai (Rusijos kariuomenė turi branduolinių raketinių sistemų „Topol-M“), cheminių medžiagų, užkrėstų vabzdžių ir gyvūnų bei bakterijų. SOP gali ne tik identifikuoti, bet ir neutralizuoti tokius objektus.

5. Karių ir gyventojų demoralizacija. SOP turi metodų, kaip efektyviai paskleisti neigiamą informaciją, gandus, propagandą, kuri pakirstų rusų valią priešintis.

Aut. teisės: 15min.lt

(132)
(17)
(115)

Komentarai (56)