Daug konkurentų įveikę Lietuvos biotechnologai laimėjo ES paramą  (10)

Biotechnologijos instituto mokslininkai džiaugiasi sėkme - Europos Sąjungos (ES) parama. 1,6 milijono eurų vertės projekto “Molekulinės biotechnologijos perspektyvos Lietuvoje: jų stiprinimas ir palaikymas europiniu mastu” (MoBiLI) finansavimą mokslininkai gavo įveikę daug konkurentų.


ES paskelbus7 Bendrosios programos (BP) kvietimą „Mokslinių tyrimų potencialas“, Europos Komisija gavo 312 paraiškų tokiems projektams vykdyti. Vertinimo slenkstį įveikė 135 projektai, o finansavimas skirtas tik 16 projektų, tarp jų - ir instituto mokslininkų pateiktam projektui MoBiLi.

Projekto vertė - 1,6 milijono eurų, jis bus vykdomas 3,5 metų.

Biotechnologijos institutas praneša, kad projekto tikslas - skleisti žinias apie molekulinės biologijos pasiekimus ir jų taikymą biomedicinoje, įgyti naujos patirties šioje tarpdisciplininėje mokslo srityje, plečiant tarptautinį bendradarbiavimą su iškiliausiais Europos mokslo centrais.

Projektas padės sutelkti mokslininkus, dirbančius molekulinės biotechnologijos srityje, didinti institute dirbančių mokslininkų kvalifikaciją. Tam yra numatytos podaktarinės stažuotės, trumpalaikiai ir ilgalaikiai atvykstančiųjų į Biotechnologijos institutą mokslininkų vizitai bei instituto mokslininkų vizitai į užsienio mokslo centrus, dalyvavimo tarptautinėse mokslinėse konferencijose rėmimas, seminarų ir konferencijų rengimas Biotechnologijos institute, pasikviečiant žinomus užsienio šalių mokslininkus, žinių apie šiuolaikinę molekulinę biotechnologiją sklaida ne tik mokslo bendruomenei, bet ir plačiajai visuomenei įvairių renginių metu.

Pasak instituto, šis projektas prisidės prie mokslininko karjeros patrauklumo formavimo, mokslinio potencialo stiprinimo ir mokslo politikos Lietuvoje formavimo. Pagrindinių projekto partnerių, žinomų Europoje mokslo centrų (Europos molekulinės biologijos laboratorijos (Vokietija, Didžioji Britanija), Karolinska instituto (Švedija), Giesseno Justus Liebig universiteto (Vokietija), Edinburgo universiteto (Jungtinė Karalystė), Šveicarijos bioinformatikos instituto (Šveicarija)) dalyvavimas projekte neabejotinai turės įtakos efektyvesniam mūsų valstybės įsiliejimui į Europos mokslinių tyrimų erdvę.

Aut. teisės: delfi.lt
(0)
(0)
(0)

Komentarai (10)