Kaune atidaryti du pirmieji "Eko taškai"  (7)

Atliekų perdirbimo idėja tikrai nėra nauja, tačiau ekologinis sąmoningumas sunkiai skinasi savo kelią į visuomenės tarpą. Tačiau galbūt šią su aplinkos tausojimu susijusią kryptį paskatins Vakarų Europos valstybėse populiari atliekų surinkimo sistema, kai už surūšiuotas perdirbti tinkamas buitines šiukšles žmonėms yra mokami pinigai. Tokia naujovė pamažu diegiama ir Lietuvoje.


Prisijunk prie technologijos.lt komandos!

Laisvas grafikas, uždarbis, daug įdomių veiklų. Patirtis nebūtina, reikia tik entuziazmo.

Sudomino? Užpildyk šią anketą!

Tikriausiai niekas neprieštarauja, kad tausoti gamtos išteklius, saugoti aplinką ir mažinti jos taršą yra visuotinė pareiga. Tačiau pastarojo laikmečio situacija rodo, kad tai yra daugiau tik teorinis apibrėžimas. Tokias prielaidas patvirtina visai neseniai Valstybės kontrolės atlikto gaminių ir pakuočių atliekų tvarkymo auditas, kurio išankstinio tyrimo ataskaitoje konstatuojama, kad gamintojų ir importuotojų atsakomybė už aplinkos teršimą gaminiais ir jų pakuotėmis Lietuvoje yra gana formali, nepakankamai išvystytas atliekų surinkimas, rūšiavimas ir antrinių žaliavų perdirbimas, todėl apie 90 procentų komunalinių atliekų atisiduria sąvartynuose ir tik apie 8 procentų yra perdirbamos ar eksportuojamos.

Išspręsti aplinkos teršimo gaminiais ir pakuotėmis problemas yra nelengvas uždavinys. Pakuočių atliekų tvarkymo pareiga, suformuluota remiantis principu „teršėjas moka“, galioja jau nuo 2003 metų, tvarkymą reguliuoja ir pareigas įmonėms nustato atitinkami įstatymai, o savivaldybės yra įpareigotos savo atliekų tvarkymo sistemomis užtikrinti savo teritorijose susidarančių komunalinių atliekų sutvarkymą taip, kad nekiltų pavojaus aplinkai ir žmonių sveikatai.

Inovatyvaus, motyvuojančio ir skatinančio pakuočių atliekų rūšiavimą bei užtikrinančio papildomą pakuotės atliekų kiekių surinkimą, projekto, bendradarbiaudama su Kauno miesto savivaldybe, ėmėsi UAB „Ekstara“, kuri šių metu rugpjūčio 20 d pradeda vystyti Eko taškų tinklo veiklą.

Pirmieji Eko taškai Kaune atsidarė prie Maximos prekybos centrų Savanorių pr. 255 ir Raudondvario pl. 284 A. Eko taške gyventojai galės už atlygį priduoti vienkartinę stiklo tarą bei jos duženas, plastikinius PET butelius, aliumines gėrimų skardines bei į užstato sistemą įtrauktą pakartotinio naudojimo gėrimų tarą. Už priduotas pakuočių atliekas gyventojams yra mokoma: skaidraus stiklo - 14 ct/kg., spalvoto stiklo – 11 ct/kg, už vieną PET gėrimų butelį 3 ct., o už 1 gėrimų skardinę – 2 ct.

Iš viso Kaune artimiausiu metu, gyventojams patogiose vietose, planuojama atidaryti 15 Eko taškų. Atkreiptinas dėmesys, kad minima sistema yra ypač svarbi ne tik aplinkosaugos prasme, bet ji labai pozityvi ir ekonominiu - socialiniu požiūriu nes ji tiesiogiai skatina visuomenę aktyviau rūšiuoti perdirbimui tinkamos antrinės žaliavas, kadangi pakuočių atliekų surinkimas jas superkant tampa dalies vietos bendruomenių narių papildomo arba net vienintelio uždarbio šaltiniu, kuriamos papildomos darbo vietos, skiriamas atskiras dėmesys visuomenės švietimui, ekologinių vertybių puoselėjimui, pareigos ir atsakomybės ugdymui, kas sudaro prielaidas spręsti ir opias socialines problemas.

Aut. teisės: alfa.lt
(0)
(0)
(0)

Komentarai (7)