Kareiviai mūsų gatvėse – kaip elgtis?  (2)

Iš viso pratybose dalyvaus apie 3 tūkst. karių, apie 500 pareigūnų ir apie 200 civilinių institucijų darbuotojų. Planuojama, kad keliuose regionuose (Vilniuje, Kaune, Alytuje ir Utenoje) bus išbandoma parengto rezervo karių mobilizacijos sistema – pašaukti karo prievolininkai turės atvykti į įsteigtus šaukimo punktus. Būtent šio parengto rezervo kariais konfliktų atvejais pirmiausia būtų pildomos Nacionalinės greitojo reagavimo pajėgos.

Sudėtinė dalis – ir informacinis karas

Nors pratybose gyventojai tiesiogiai nedalyvaus, tačiau jų metu bus modeliuojami ir įvairūs veiksmai informacinėje erdvėje.

Kaip teigia kapitonas Tomas Pakalniškis, gyvename informacijos amžiuje ir hibridinis karas be informacinio palaikymo yra sunkiai įsivaizduojamas. Todėl vykstančių pratybų metu kariai bei kiti pratybų dalyviai skirs daug dėmesio informacinėms operacijoms: ne tik informacijos surinkimui, bet ir jos analizei, dalinimuisi tiek tarp karinių dalinių, tiek ir su operacijose dalyvaujančių kitų institucijų atstovais.

Šiose pratybose dalyvaus ir sukarintos nevyriausybinės organizacijos – Lietuvos šaulių sąjungos – atstovai, kas leis įvertinti galimybes plačiau įtraukti visuomenę į tokių pratybų organizavimą ir vykdymą.

Jau dabar galiojančiuose teisės aktuose numatyta, kad Lietuvos šaulių sąjunga, gavusi VRM institucijų prašymus (PAGD, VSAT ar PD) gali teikti pagalbą užtikrinant viešąją tvarką, valstybės sienos apsaugą, vykdant ekstremalių situacijų padarinių šalinimą, o Lietuvos kariuomenės vado prašymu ir krašto apsaugos ministro įsakymu gali vykdyti ir karinių objektų apsaugą. Tačiau iki šiol tokia galimybe nebuvo aktyviai naudojamasi.

Domėtis galima, bet laikantis saugumo reikalavimų

Pasakodamas apie vyksiančias pratybas kapitonas Tomas Pakalniškis pataria civiliams elgtis atsakingai – net ir žinant, kad planuojant pratybas buvo įvertintos visos grėsmės ir pasiruošta jas minimalizuoti.

Aktyviausi pratybų veiksmai Klaipėdoje suplanuoti kovo 12-13 dienomis, kai bus vykdomos bendros karinės operacijos, naudojami garsiniai šaudmenys ir pirotechnika. Svečiai ypač laukiami sekmadienį nuo 13 iki 15 val., kada Greitojo reagavimo pajėgos, Specialiųjų operacijų pajėgos ir kiti daliniai vykdys įvairias ir žiūrovams skirtas operacijas.

Kitą savaitę, kovo 15-16 dienomis vyks mobilizacinė pratybų dalis Vilniuje, Kaune, Alytuje ir Utenoje. Todėl pašauktieji karo prievolininkai turėtų iš anksto pasiruošti ir planuoti atvykti į įsteigtus keturis šaukimo punktus.

Šaukimo pranešimai jau yra išsiųsti 3 tūkstančiams 2000-2008 metais Lietuvos kariuomenėje privalomojoje pradinėje karo tarnyboje tarnavusiems karo prievolininkams. Planuojama, kad į šias pratybas atvykę ir sveikatos problemų neturintys rezervo kariai vėliau bus kviečiami į rudenį vyksiančius rezervo karių mokymus.

Ką daryti priešiškiems „žaliesiems žmogeliukams“ pasirodžius jūsų mieste?

  • Stenkitės išlikti ramūs – bandykite išsiaiškinti, kas vyksta, ir tik tuomet spręskite, ką daryti.
  • Jeigu matote kieme kareivius, nesiartinkite prie jų – būdami šalia galite tapti taikiniu ar atsitiktinės kulkos auka.
  • Nepasiduokite pagundai pasižiūrėti į karinę techniką, ginklus ar ginkluotus žmones iš arčiau – smalsuoliai gali būti palaikyti šnipais.
  • Neleiskite vaikų į gatves – jie smalsūs: gali patekti po tanko vikšrais, rasti sprogmenį ir kt.
  • Neprovokuokite priešo kareivių juos atvirai filmuodami ir fotografuodami.
  • Kalbėdami su ginkluotu žmogumi, nelaikykite rankų kišenėse, nedarykite staigių judesių.
  • Nesiginčykite su žmogumi, kurio rankose ginklas.
  • Jei į jūsų namus įėjo ginkluoti žmonės ir ketina juose įsikurti, išeikite iš namų.
  • Jeigu susiruošėte į miestą, verčiau eikite pėsčiomis, o ne važiuokite automobiliu.

Pagal KAM leidinį „Ką turime žinoti apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms ir karo metui: rimti patarimai linksmai“

Aut. teisės: 15min.lt
Autoriai: Linas Ulinskas

1 | 2

(12)
(1)
(11)

Komentarai (2)