Ar kada susimąstėte kam reikalingas griovelis po nosimi? (Video)  (3)

Griovelį po nosimi, kurį galima laikyti subtiliu veido bruožu, turime visi. Akylesni greičiausiai pastebėjo, kad jį turi ir dauguma kitų žinduolių. Tačiau ar kada susimąstetė kokia jo funkcija?


Prisijunk prie technologijos.lt komandos!

Laisvas grafikas, uždarbis, daug įdomių veiklų. Patirtis nebūtina, reikia tik entuziazmo.

Sudomino? Užpildyk šią anketą!

No­sies grio­ve­lis tu­ri specialų pa­va­di­ni­mą – „philt­rum“. Žmonėms jis atsiranda per pirmuosius vystymosi gimdoje mėnesius, kai atskirai besiformuojanti nosis ir lūpos po tam tikro laiko suartėja. Griovelis atsiranda kaip tik tame suartėjimo taške. Tačiau ne visada tai įvyksta sklandžiai. Ka­i šis pro­ce­sas su­trin­ka, vai­kui pasireiškia tai, ką mes va­di­name „zui­kio lū­pa“.

Po gimimo šis griovelis žmonėms tampa visiškai nenaudingu ir neatlieka jokių funkcijų. Ta­čiau kitiems žin­duo­liams jis ga­na svar­bus. Grio­ve­lis šu­nims, ka­tėms, gal­vi­jams, miš­ko žvė­rims pa­de­da pa­lai­ky­ti drėg­ną no­sies pa­vir­šių. O nuo­lat drė­ki­na­mas no­sies pa­vir­šius su­ge­ba priim­ti žy­miai dau­giau kva­pų, o tai savo ruožtu pa­de­da gy­vū­nams ge­riau orien­tuo­tis ap­lin­ko­je.

Ma­no­ma, kad evo­liu­ci­jos eigoje, kai žmo­gus pa­ži­no ap­lin­ką labiau pa­si­telk­da­mas sa­vo uos­lę, o ne re­gė­ji­mą, grio­ve­lis vir­šu­ti­nė­je lū­po­je taip pat bu­vo pra­var­tus pa­gal­bi­nin­kas.

Aut. teisės: Technologijos.lt
(36)
(31)
(5)

Komentarai (3)