Islamistų sekso vadovas: 25 šėtoniškos taisyklės (N-18)  (4)

Viena priežasčių, kodėl agresyviems islamistų pamokslininkams taip puikiai sekasi į fanatikų, pasiruošusių padėti galvą, gretas užverbuoti nusivylusius jaunuolius, – „Islamo valstybės“ sekso politika. Tai – ne tik pomirtinės viltys tenkinti aistras amžinajame gyvenime su rojaus mergelėmis hurijomis. Sekso pažadai apima ir šiapusinį gyvenimą.


Prisijunk prie technologijos.lt komandos!

Laisvas grafikas, uždarbis, daug įdomių veiklų. Patirtis nebūtina, reikia tik entuziazmo.

Sudomino? Užpildyk šią anketą!

2014 m. gruodį „Islamo valstybė“ išplatino 25 punktų sąrašą – instrukcijas, kaip kovotojui galima ir reikia prievartauti ir bausti sekso verges. Instrukcijose, kurias bandoma pagrįsti islamo teise, aiškinama, kaip elgtis su jaunomis moterimis ir dar nesubrendusiomis mergaitėmis.

Pagal šias instrukcijas visiškai priimtina santykiauti su nemusulmonėmis sekso vergėmis, taip pat ir mažomis mergaitėmis. Leidžiama jas mušti ir pardavinėti. Pateikiame didžiąją dalį šio seksualinio islamistų „etikos kodekso“.

1 klausimas: kas yra al-sabi?

Al-sabi yra moteris iš ahl al-harb (karo žmonių), kurią musulmonai paėmė į nelaisvę.

2 klausimas: kas al-sabi padaro prieinamą?

Al-sabi padaro prieinamą jos netikėjimas. Netikinčios moterys, kurios buvo paimtos į nelaisvę ir atvestos į islamo buveinę, yra mums prieinamos, po to, kai jas mums paskirsto imamas.

3 klausimas: ar visos netikinčios moterys gali būti imamos į nelaisvę?

Išminčiai neginčija, kad leistina imti į nelaisvę moteris, kurios yra netikinčios (kufr asli), priklauso Knygos žmonėms (thekitabiyat – žydams ir krikščionims) ar yra politeistės. Bet išminčiai diskutuoja, ar leistina imti į nelaisvę atskalūnes. Dauguma linkę tai uždrausti, bet kai kurie išmintingi žmonės mano, kad tai leistina. Mes linkstame palaikyti tai, ką teigia dauguma.

4 klausimas: ar leistina turėti lytinių santykių su belaisvėmis moterimis?

Su belaisvėmis moterimis leistina turėti lytinių santykių. Visagalis Alachas sako: „Pasisekė tikintiesiems, kurie saugo savo skaistybę, išskyrus su savo žmonomis ar belaisvėmis ir vergėmis, esančiomis jų valdžioje, tuomet jie yra laisvi nuo kaltės.“ (Koranas 23:5-6)

5 klausimas: ar leistina santykiauti su moterimi belaisve iš karto, kai ji paimama į nelaisvę?

Jeigu ji yra mergelė, jos šeimininkas gali iš karto su ja santykiauti, kai tik ji tampa jo. Bet jeigu ne, jos gimda pirma turi būti išvalyta.

6 klausimas: ar leistina parduoti moterį belaisvę?

Leistina parduoti, pirkti ar dovanoti moteris belaisves ir verges, nes jos yra nuosavybė, kuri gali būti sunaikinta musulmonams nepadarant jokios žalos ar nuostolio.

7 klausimas: ar perkant ir parduodant leistina atskirti motiną nuo jos vaikų?

Nėra leistina atskirti motinos nuo jos nesubrendusių vaikų perkant, parduodant ar atiduodant belaisvę ar vergę. Bet yra leistina atskirti, jeigu vaikai yra paaugę ir subrendę.

8 klausimas: jeigu du ar daugiau vyrų kartu nusiperka belaisvę, ar visi jie gali su ja lytiškai santykiauti?

Draudžiama santykiauti su belaisve, jeigu ji nėra išskirtinė šeimininko nuosavybė. Jeigu belaisvė priklauso keliems partneriams, su ja negalima santykiauti, kol kiti savininkai jos neparduos ar nesutiks pasidalyti.

9 klausimas: jeigu savininkas apvaisino belaisvę, ar jis gali ją parduoti?

Jis negali jos parduoti, jeigu ji tampa jo vaiko motina.

10 klausimas: jeigu vyras miršta, kam pagal įstatymą atitenka jo belaisvės?

Moterys belaisvės išdalijamos kaip jo nuosavybės dalis, kaip ir visos kitos jo turto dalys. Bet jos gali tik teikti paslaugas, ne santykiauti, jeigu mirusysis (tėvas ar vienas iš sūnų) su jomis jau santykiavo, arba jeigu jas paveldi keli partneriai.

11 klausimas: ar vyras gali santykiauti su savo žmonos vergėmis?

Vyras negali santykiauti su savo žmonos vergėmis, nes vergių savininkas yra kitas asmuo.

12 klausimas: ar vyras gali pabučiuoti kito vyro vergę, jeigu savininkas leidžia?

Vyras negali bučiuoti kito vyro vergės, nes bučinys apima malonumą, o malonumas yra draudžiamas, jeigu vergė vyrui nepriklauso išskirtinėmis teisėmis.

13 klausimas: ar leistina lytiškai santykiauti su verge, kuri dar nepasiekė brandos?

Yra leistina santykiauti su verge, kuri dar nesubrendusi, jeigu ji tinka santykiams. Bet jeigu ji dar netinka santykiams, pakanka ja pasimėgauti be sueities.

14 klausimas: ar intymios vergės kūno dalys turi būti paslėptos maldos metu?

Maldos metu turi būti paslėptos jos intymios kūno dalys – tai viskas, išskyrus galvą, kaklą, plaštakas ir pėdas.

15 klausimas: ar vergė gali susitikti su vyru užsieniečiu nevilkėdama hidžabo?

Vergei leidžiama rodyti galvą, kaklą, rankas ir kojas prieš vyrus užsieniečius, jeigu galima išvengti fitna (gundymo). Bet jeigu fitna yra ar esama pavojaus, jog tai įvyks, tuomet rodyti šias kūno dalis draudžiama.

16 klausimas: ar dvi seserys gali būti kartu paimamos į vergovę?

Galima turėti dvi seseris, vergę ir jos tetą (tėvo ar motinos seserį). Bet su jomis negalima santykiauti kartu, ir jeigu santykiaujama su viena iš jų, su kita negali būti santykiaujama dėl bendro egzistuojančio draudimo.

17 klausimas: kas yra al-'azl?

Al-'azl yra susilaikymas nuo ejakuliacijos į moters lytinius organus (nutrauktas lytinis aktas).

18 klausimas: ar vyrui galima naudoti al-'azl techniką su savo verge?

Su verge galima naudoti al-'azl techniką tiek su juos sutikimu, tiek be sutikimo.

19 klausimas: ar vergę galima mušti?

Vergę galima mušti kaip darb ta'deeb (disciplinuojantis mušimas), bet draudžiama naudoti darb al-takseer (laužantis mušimas), al-tashaffi (mušimas siekiant pasitenkinimo) ir al-ta'dheeb(kankinimas). Be to, draudžiama trenkti jai į veidą.

20 klausimas: kokios taisyklės galioja vergei, kuri pabėga nuo savo šeimininko?

Vergui ar vergei pabėgti nuo savo šeimininko yra viena sunkiausių nuodėmių.

21 klausimas: kokia žemiška bausmė vergei, kuri pabėga nuo savo šeimininko?

Pagal Alacho šariatą, ji neturi būti baudžiama; bet reikia sudrausminti, kad ji ir vėl nesugalvotų bėgti.

22 klausimas: ar galima vesti musulmonę vergę ar kitabiyya (žydę ar krikščionę) vergę?

Laisvam vyrui negalima vesti musulmonės ar kitabiyya vergės, išskyrus tuos vyrus, kurie bijo padaryti nuodėmę, tai yra paleistuvystės nuodėmę.

23 klausimas: jeigu vyras veda vergę, kuri yra kažkieno kito nuosavybė, kas turi teisę su ja santykiauti?

Šeimininkui draudžiama santykiauti su verge, kuri ištekėjusi už ko nors kito; tačiau šeimininkas gauna jos paslaugas, o vyras ja mėgaujasi lytiškai.

24 klausimas: ar vergėms taikomos huddoud (Korano bausmės)?

Jeigu vergė atliko ką nors, kas užtraukia jai bausmę, ji galioja, bet bausmė sumažinama pusiau.

25 klausimas: koks atlygis laukia už vergės mergaitės išlaisvinimą?

Visagalis Alachas Korane pasakė: „Ar žinai, kas gali tave išlaisvinti iš sunkaus pragaro kelio? Tai vergo išlaisvinimas.“ O pranašas Mahometas sakė: „Tam, kuris išlaisvina tikintįjį, Alachas išlaisvina kiekvieną jo kūno organą iš pragaro ugnies.“


 

Aut. teisės: Lrytas.lt
Lrytas.lt
(39)
(31)
(8)

Komentarai (4)