Galaktikų spiečių tyrimai sieks patikslinti dabartines teorijas apie Visatą  (2)

Stengdamiesi aptikti tamsiosios energijos pėdsakus astrofizikai ėmėsi stebėti tris galaktikų sankaupas. Mokslininkų nuomone, tikslus jų masės ir amžiaus nustatymas leistų patvirtinti arba paneigti paslaptingą Visatos plėtimąsi.


Šis tyrimas yra tik vienas iš daugelio planuojamų nutolusių galaktikų spiečius stebėjimų. Tikimasi, jog sudarius tokių spiečių „žvaigždėlapius“ ir nustačius jų pagrindines fizines savybes pagaliau paaiškėtų tamsiosios energijos esmė – dabartinis mokslas laikosi nuomonės, jog bent 3/4 visos materijos sudaro tamsioji energija, tačiau neturi jokio aiškesnio supratimo kas tai per materija.

Tolimojo kosmoso stebėjimai vykdomi iš Antarktidoje 2007 metais pastatyto antžeminio teleskopo South Pole Telescope. Jis fiksuoja mikrobangų spinduliavimą – tokiu būdu galima fiksuoti taip vadinamą pirminį arba reliktinį spinduliavimą, išlikusį dar nuo hipotetinio Didžiojo sprogimo momento. Apdorojus gaunamus duomenis galima nustatyti labai tolimų galaktikų ir jų spiečių fizinius parametrus.

Kodėl mokslininkai nusprendė stebėti galaktikų spiečius? Todėl, kad tai turbūt patys didžiausi Visatos objektai, kuriuos galima stebėti elektromagnetinių bangų (kitaip tariant regimajame spektre) diapazone. Tik tyrinėjant masyvius Visatos objektus ir nustatant jų evoliuciją bei tankį galima įvertinti antigravitacinius efektus, susijusius su Visatos plėtimusi.

„Mes ieškome galaktikų spiečių ir bandome nustatyti, kiek praėjo laiko nuo jų susiformavimo. Tai leidžia įvertinti Visatos plėtimosi pagreitį, o tuo pačiu ir tamsiosios energijos esmę“, - aiškina vienas iš tyrimų grupės narių John Ruhl (Case Western Reserve University).

Ankstesni Visatos plėtimosi duomenys remiasi supernovų stebėjimų informacija. Tuomet skaičiavimai parodė, jog kuo supernova yra tolimesnė, tuo greičiau ji tolsta nuo Visatos centro. Tai aptikus mokslininkams teko ieškoti bent teorinio procesų paaiškinimo – standartiniame kosmologijos modelyje (Lambda-CDM) astrofizikai įvedė papildomą jėgą, pavadinę ją tamsiąja energija. Šis dydis bent jau teorijoje viską „sustatė į vietas“, tačiau mokslininkus vis dar neramina tai, jog nėra jokių tiesioginių tamsiosios energijos įrodymų. Tad galbūt toks teorijos „praplėtimas“ nebuvo teisingas?

Štai todėl mokslininkai ėmėsi stebėti galaktikų spiečius. Jeigu jų duomenys sutaps su supernovų stebėjimų rezultatais, tamsiosios energijos teorija bus dar kartą patvirtinta.

„Geriau jau duomenys sutaptų. Priešingu atveju teks keisti visą šiuolaikinę kosmologijos teoriją“, - linksmai pasakojo kitas projekto dalyvis John Carlstrom (University of Chicago).

Išsamiau apie tyrimus galite sužinoti šiame puslapyje.

Aut. teisės: www.technologijos.lt
(0)
(0)
(0)

Komentarai (2)