Inovaciniams tarptautinės programos EUROSTARS projektams – 0,8 mln. litų  (0)

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) šešiems Lietuvos dalyvių vykdomiems tarptautinės programos EUROSTARS projektams skyrė 0,8 mln. litų nacionalinės paramos 2011 metams. Lėšos skiriamos mokslinių tyrimų ir technologijų plėtrai, kad tęstiniuose (jau ne pirmus metus įgyvendinamuose) projektuose dalyvaujančios įmonės kartu su universitetais, tyrimų institutais galėtų kurti inovacijas.

Finansavimo intensyvumas įmonėms siekia iki 50 proc., o mokslo institucijoms – iki 100 procentų prašomų lėšų. MITA finansuoja tik tarptautinių ekspertų įvertintus ir patvirtintus  EUROSTARS programos projektus.

Finansavimas skirtas trims projektams, kurie vykdomi informacinių technologijų, telekomunikacijų ir elektronikos srityje. Vieną jų vykdo UAB „TILDE IT“ kartu su partneriais iš Švedijos, Turkijos, Olandijos. Projektas siekia išplėsti interneto ontologijos kalbą, pridedant erdvės dimensiją; tikimasi, kad tai pagerins mašininio vertimo kokybę ir padės išspręsti žodžių daugiareikšmiškumo problemą (E! 4365 SOLIM). Kitą projektą vykdo UAB „Stratelus“, Kauno technologijos universiteto Biomedicininės inžinerijos ir Prof. K. Baršausko ultragarso mokslo institutai kartu su skandinavais. Projekte numatyta sukurti ir pristatyti rinkai naują ekspertinę sistemą akies auglių diagnostikai ir analizei (E! 4297 NICDIT). Trečiajame projekte, pavadinimu „Indukcinis metodas masės matavimui nustatyti“ (E! 4637 EXCALE), dalyvauja UAB „Kemek engineering“ kartu su lenkais. Šiame projekte planuojama sukurti svorio daviklį, kuris užpildytų dabartinę „tuštumą“ tarp labai brangių svorio daviklių ir palyginti pigių, bet nepakankamai tikslių.

Lėšos skirtos ir dviems projektams lazerių srityje. UAB „Ekspla“ kartu su partneriais iš Austrijos projekte „Ultratrumpųjų impulsų lazeriai pažangioms technologijoms“ (E! 4297 UPLIT) ketina plėtoti ir komercializuoti pikosekundinių impulsų lazerių stiprinimo schemas. UAB „Altechna“ kartu su vokiečiais ir vengrais dalyvauja projekte „Aukštos raiškos vaizduojančio spektrometro pritaikymas paviršiaus apdirbimo femtosekundiniais impulsais valdymui“ (E! 4386 FEMSPEC). Jame ištirs galimybę panaudoti labai spartų spektroskopą femtosekundinių lazerių technologiniuose taikymuose, pademonstruos tai laboratorinėse sąlygose ir ketina suformuluoti techninę užduotį pramoninių staklių konstruktoriams.

Nacionalinis finansavimas skirtas ir medicinos mokslų projektui „Odos vėžio diagnozė panaudojant informacines bei komunikacijų technologijas“ (E! 4846 SKINMONITOR). Jame dalyvauja Kauno sveikatos mokslų universiteto Odos ir venerinių ligų klinika ir KTU Prof. K. Baršausko ultragarso mokslo institutas kartu su portugalais, italais, rumunais, vokiečiais. Projekte bus sukurta inovatyvi neinvazinė įranga, kuri padidins odos vėžio diagnozės tikslumą.

Sutartys su projektų dalyviais bus pasirašomos artimiausiu metu.

Aut. teisės: www.technologijos.lt

(0)
(0)
(0)

Komentarai (0)