Patvirtintos atnaujintos Vidurinio ugdymo bendrosios programos  (6)

Švietimo ir mokslo ministerijoje vykusioje spaudos konferencijoje pristatytos atnaujintos Vidurinio ugdymo bendrosios programos. Pagal šias programas nuo 2011 m. rugsėjo 1 d. pradės dirbti mokyklų 11-os (gimnazijų III) klasės.

„Atnaujintos programos – tai naujos galimybės dirbti kūrybingai ir atsakingai, - sakė švietimo ir mokslo ministras Gintaras Steponavičius. – Mokiniams ir plačiajai visuomenei siunčiama žinia, kad nuo kalimo kultūros judame link mąstančios, pilietiškos asmenybės ugdymo“. Pasak ministro, poreikis tobulinti programas atsirado dėl kintančio ugdymo turinio, dėl būtinybės užtikrinti atnaujintų pradinio ir pagrindinio ugdymo programų, kurios pradėtos įgyvendinti 2008 m., tęstinumą.

„Atnaujintas turinys padės ugdyti moksleivių kompetencijas - įgūdžių, gebėjimų ir vertybių visumą - reikalingas šiandieniniam gyvenimui, pažymėjo ministras G.Steponavičius. – Būtinybę keistis diktuoja ir visuomenės lūkesčiai – išsilavinusi, savo tautinį tapatumą suvokianti, permainų pasaulyje gebanti kurti pilietiška asmenybė. Mūsų siekis - atverti kūrybiškumo galias, didinti mokymosi motyvaciją ir mokyti mokytis, kad kiekvienas besimokantis vaikas pajustų savo sėkmę.“

Atnaujintose programose, siekiant išvengti perteklinių žinių ir pasikartojimų, patikslintas programų turinys Jis papildytas naujomis aktualiomis žiniomis, pasirenkamaisiais kursais. Didėja pasirinkimo įvairovė – galimybė ugdyti individualius gebėjimus ir siekti mokymosi sėkmės.

Parengta viena bendra lietuvių kalbos ir literatūros programa visoms vidurinį išsilavinimą teikiančioms mokykloms. Istorijos programoje daugiau dėmesio skiriama gilesniam Lietuvos istorijos pažinimui, darbui su istoriniais šaltiniais. Užsienio kalbos programų pagrindinė naujovė ta, kad parengtos trijų lygių pasiekimų programos (A2, B1, B2), atitinkančios Europos Tarybos nustatytus kalbos mokėjimo lygius. Gamtos mokslų programose daugiau svorio tenka praktiniams tiriamiesiems darbams. Informacinių technologijų kursas papildytas saugaus bendradarbiavimo socialiniuose tinkluose kursu. Etikos programoje bus galima rinktis vieną iš trijų naujų modulių: profesinės etikos, šeimos etikos, etikos ir kino.

Vietoje 17 siaurų specializuotų programų parengta viena technologijų bendroji programa, kurią sudaro 6 lanksčios technologijų kryptys, atitinkančios analogiškas Lietuvos ūkio šakas (pvz., tekstilė ir apranga; taikomasis menas, amatai ir dizainas; turizmas ir kt.). Kūno kultūros programoje atsisakyta visiems vienodų normatyvų, ypatingų fizinių pastangų reikalaujančių pratimų ir pereinama prie tikslingo ir kūrybingo mankštinimosi, suvokiant sveikatos saugojimo ir stiprinimo bei judėjimo naudą. Menų programose daugiau galimybių realizuoti meninius interesus, pvz. filmų kūrimas, fotografija, grafinis dizainas, kompiuterinės muzikos technologijos ir kt.

Kartu su atnaujintomis programomis rengiamos ir brandos egzaminų programos, pagal kurias bus organizuojami 2013 m. egzaminai. Rengiama įvairi metodinė medžiaga, kuri padės mokytojams pasirengti dirbti pagal atnaujintas programas. Taip pat planuojama organizuoti seminarus, konsultacijas, nuotolinius mokymo kursus, metodines dienas ir kt.

Atnaujinant programas buvo tariamasi su mokytojais praktikais, mokslininkais ir turinio ekspertais. Jos buvo svarstomos su mokytojais, aukštųjų mokyklų, tėvų, mokinių atstovais, visuomeninėmis organizacijomis ir asociacijomis, taip pat Lietuvos švietimo, Bendrojo ugdymo tarybose. Buvo rengiami vieši svarstymai, kuriuose visi suinteresuoti asmenys galėjo teikti savo pasiūlymus. Mokykloje šiuo metu dirbama pagal 2002 m. vidurinio ugdymo programas.

Aut. teisės: www.technologijos.lt

(0)
(1)
(-1)

Komentarai (6)

Susijusios žymos: