Marso panorama

Marso užtemimo metu pastebėtas įdomus efektas - gauti duomenys gali pasitarnauti Marso gelmių tyrimams

|   Toliau »

Rodyti po