Povilas Žielys. Rusijos pensininkai svajoja apie SSRS, jaunimas – apie imperiją  (22)

Lietuvos viešojoje erdvėje daug ginčų sukelia periodiškai skelbiami sociologinių apklausų rezultatai, kurie rodo, kad Rusijos gyventojai Lietuvą laiko viena labiausiai priešiškų užsienio valstybių.


Dažnam lietuviui sunku suvokti, už kokius „nuopelnus“ Lietuva nedraugiškiausių Rusijai valstybių reitinge nuolat užima aukštą vietą.

Vienas iš galimų paaiškinimų, kuriais bando save raminti lietuviai, – apklausų rezultatų klastojimas. Gal iš tiesų labiausiai priešiškų Rusijai valstybių sąrašas sudaromas Kremliuje, o paskui „nuleidžiamas“ paklusniems sociologams?

Tuomet gal ir kitos panašios apklausos – dėl rusų nostalgijos Sovietų Sąjungai, dėl jų požiūrio į Molotovo–Ribbentropo paktą ir kt. – taip pat atspindi ne Rusijos visuomenės, o tik Kremliaus vadovų nuomonę?

Neseniai paskelbti JAV tyrimų centro „Pew Research Center for the People & the Press” užsakytos apklausos rezultatai šias spėliones, deja, paneigia. Jie atskleidžia tokias pat nerimą keliančias tendencijas kaip ir Rusijos sociologų atliekamos apklausos. O pagrindo abejoti amerikiečių užsakytos apklausos rezultatų patikimumu – mažiau. Mat šią apklausą Pew tyrimų centro užsakymu keturiolikoje pasaulio šalių atliko tarptautinį sociologų tinklą turinti JAV kompanija „Princeton Survey Research Associates International“.

SSRS žlugimas – tragedija ne tik V. Putinui

Šiame straipsnyje apžvelgiami tik Rusijoje atliktos apklausos rezultatai, kurie turėtų kelti nerimą kaimyninėms šalims.

Populiariausias Rusijos politikas Vladimiras Putinas prieš kelerius metus nustebino tarptautinę bendruomenę pareikšdamas, kad laiko Sovietų Sąjungos žlugimą „geopolitine katastrofa“. Tačiau Pew tyrimų centro apklausa rodo, kad tokiai nuomonei pritaria ir dauguma Rusijos gyventojų.

Teiginiui „Tai, kad SSRS daugiau nebeegzistuoja, yra didelė nelaimė“ pritaria 58 proc. apklaustų Rusijos gyventojų (30 proc. su šiuo teiginiu visiškai sutinka, 28 proc. – veikiau sutinka). Didžiausią SSRS laikų nostalgiją jaučia vyresnio amžiaus žmonės. Tarp apklaustųjų, kuriems 65-eri ir daugiau metų, SSRS žlugimą didele nelaime laiko net 85 procentai. Amžiaus grupėje nuo 18 iki 29-erių metų sovietmečio nostalgija kur kas mažesnė (38 procentai).

Kurti imperiją – rusams natūralu

Beveik pusė Rusijos gyventojų įsitikinę, kad jų šaliai turėti imperiją yra natūralu. Taip mano 47 proc. apklaustųjų. Pažymėtina, kad prieš du dešimtmečius taip manančių rusų buvo mažiau. 1991 metų apklausos duomenimis, teiginiui „Rusijai turėti imperiją yra natūralu“ pritarė 37 proc. apklaustųjų.

Dar įdomesnis rezultatas yra tai, kad labiausiai už Rusijos imperijos kūrimą pasisako jauniausi respondentai. Amžiaus grupėje nuo 18 iki 29-erių metų Rusijos imperiją natūraliu dalyku laiko 53 proc. rusų, o amžiaus grupėje nuo 30 iki 49-erių metų – 52 procentai. Tarp vyriausių respondentų (daugiau nei 65-erių metų amžiaus) imperijos rėmėjų yra mažiau (34 procentai). Taigi galima daryti išvadą, kad jaunimas Rusijoje svajoja apie imperiją, o pensinio amžiaus žmonės – apie Sovietų Sąjungos atkūrimą.

Daugumai rusų dabartinėje teritorijoje per ankšta

Rusijos gyventojų noras turėti imperiją nelaikytinas grėsme savaime. Pavyzdžiui, galima būtų interpretuoti, kad tai tėra rusų troškimas turėti stiprią ir pasaulyje gerbiamą valstybę. O kad stipri valstybė daugumai asocijuojasi su žodžiu „imperija“, yra natūralu žinant Rusijos valstybingumo istoriją.

Deja, Pew tyrimų centro apklausa rodo ką kita – Rusijos gyventojų noras turėti imperiją yra susijęs su galima Rusijos teritorine ekspansija. Apklausos duomenimis, beveik šeši iš dešimties rusų (58 proc.) pritaria teiginiui, kad dalis kaimyninių šalių teritorijos iš tikrųjų priklauso Rusijai.

Dar didesnį nerimą kelia tai, kad per du dešimtmečius, praėjusius nuo SSRS žlugimo, taip manančių Rusijos gyventojų dalis išaugo daugiau nei dvigubai. Per analogišką apklausą 1991-aisiais teiginiui „Dalis kaimyninių šalių teritorijos iš tikrųjų priklauso Rusijai“ pritarė tik 22 proc. respondentų. Pagal tai, kokiu tempu augo dabartinėmis valstybės sienomis nepatenkintų gyventojų dalis (+36 proc.), Rusija pirmauja tarp visų 13-os Europos valstybių, kuriose vykdytos Pew tyrimų centro apklausos.

Išvados

Remiantis šiame straipsnyje pateiktais sociologinių apklausų duomenimis, galima daryti keletą išvadų.

Pirma, Rusijos visuomenės nuomonė kai kuriais klausimais (Sovietų Sąjungos nostalgija, noras kurti imperiją, nepasitenkinimas valstybinėmis sienomis) turėtų kelti kaimyninių valstybių susirūpinimą.

Antra, tokia Rusijos visuomenės nuomonė nėra suklastota Kremliaus vadovų užsakymu, ji daugiau ar mažiau atitinka tikrovę.

Trečia, lieka tik vienas neatsakytas klausimas: ar tokią visuomenės nuomonę formuoja dabartinė Kremliaus propaganda, ar ją lemia pamatinės, istoriškai susiklosčiusios nuostatos?

Aut. teisės: Geopolitika
Geopolitika
Autoriai: Povilas Žielys
(0)
(0)
(0)

Komentarai (22)