Mokytojo profesiją populiarins motyvaciniu testu ir 400 Lt dydžio stipendijomis  (7)

Švietimo ir mokslo ministerija (ŠMM) nori didinti mokytojo profesijos prestižą ir skatinti gabiausius bei labiausiai motyvuotus jaunuolius rinktis šią profesiją numatydama specialų motyvacinį testą bei pedagoginių sričių studentams 400 litų siekiančias tikslines stipendijas.

Švietimo ir mokslo ministras Gintaras Steponavičius jau pasirašė įsakymą dėl stojančių į pedagogikos bakalauro studijas aukštosiose mokyklose pedagogikos studijų motyvacinio testo turinio ir laikymo tvarkos aprašo.

Šis tvarkos aprašas apibrėžia, kaip bus tikrinamas stojančiųjų sąmoningas apsisprendimas studijuoti pagal pedagogines programas, siekti profesinės mokytojo ar auklėtojo karjeros. Papildomas testas būsimiesiems pedagogams įvedamas nuo šių mokslo metų siekiant stiprinti mokytojų rengimą. Stojantiems į koleginių ir universitetinių studijų programas bus taikomas toks pat motyvacijos įvertinimas.

Motyvacijos įvertinimo turinį ir procedūrą pasiūliusių ekspertų psichologų ir edukologų, dirbančių devyniose Lietuvos aukštosiose mokyklose, darbo grupė, atsižvelgė ir į tarptautinę panašių patikrinimų patirtį. Šie ekspertai vadovaus vertinimo komisijos narių mokymams.

„Turima statistika ir atlikti pedagogines studijas baigusių absolventų darbinimosi rodikliai rodo, kad dauguma studentų vėliau nesirenka mokytojo ar socialinio pedagogo darbo. Tai aiškintina ne nusivylimu studijomis, o nemotyvuoto stojimo pasekme, - sako švietimo ir mokslo viceministrė Nerija Putinaitė. - Kita vertus, būtent mokytojas yra bendrojo lavinimo ir jauno žmogaus ugdymo pagrindinis atramos taškas. Todėl reikia imtis visų veiksmų, kad pedagogų rengimas būtų kokybiškas, o studijas rinktųsi motyvuoti būsimieji mokytojai.“

Motyvacijos įvertinimas susidės iš dviejų dalių - apklausos raštu ir pokalbio. Jo turinį sudarys apibendrinti klausimai. Raštu bus prašoma pagrįsti numatomos profesinės veiklos srities pasirinkimą, atskleisti savo buvusią ar esamą veiklą mokykloje ar kitose bendruomenėse. Pokalbio metu bus klausiama apie rinkimosi veiksnius, mokymo ir bendradarbiavimo patirtį, mokymosi sunkumų įveiką, profesinės veiklos įsivaizdavimą ateityje.

Vertinimo komisija, sudaryta iš specialistų psichologų ir aukštųjų mokyklų pedagogų, turės atsižvelgti, ar stojančiojo pasirinkimas yra paremtas patirtimi, kokios jo vertybinės nuostatos ir supratimas apie asmens orumą, ar yra atviras žmonių įvairaus pobūdžio skirtingumui, kaip nusiteikęs spręsti problemas ir suvokia asmeninę atsakomybę, kokia jo kalbinės raiškos kultūra ir gebėjimas bendrauti.

Viceministrė N. Putinaitė atkreipia dėmesį, kad nesiregistravę arba neatvykę į motyvacijos įvertinimą asmenys, negalės pretenduoti į valstybės finansuojamas studijų vietas švietimo ir ugdymo krypčių grupės studijų programose, kurias baigus suteikiama pedagogo kvalifikacija. „Vertinimo komisijos sprendimu stojančiajam, kurio motyvacija įvertinta pozityviai, bus pridėti 1 arba 2 balai, tačiau neigiamas motyvacijos įvertinimas turės tik rekomendacinį pobūdį ir neužkirs kelio į mokamas studijas“, - sako viceministrė.

Motyvacijos įvertinimas vyks Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose, jį pavesta administruoti Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijai bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO). Asociacija, suderinusi su Švietimo ir mokslo ministerija, netrukus paskelbs patikrinimų tvarkaraštį, vietas ir patvirtins vykdymo reglamentą.

Ministras taip pat sudarė stebėtojų grupę, į kurią įeinantys ekspertai – aukštųjų mokyklų dėstytojai - stebės motyvacijos įvertinimo eigą ir rugsėjį, kai ši patirtis bus apibendrinta, pateiks siūlymų dėl patikrinimo tobulinimo.

Įstojusiems į pedagogikos studijas geriausius rezultatus rotantiems jaunuoliams ketinama mokėti tikslines stipendijos. Anot ministerijos, tokios stipendijos nuo ateinančių mokslo metų turėtų būti skiriamos geriausiems pirmosios pakopos pedagogikos arba andragogikos - suaugusiųjų mokymo - studentams, studijuojantiems valstybės finansuojamose vietose ir neturintiems akademinių skolų.

Šios tikslinės stipendijos galėtų būti skiriamos kartu su skatinamosiomis. Lėšas tikslinėms stipendijoms siūloma paskirstyti proporcingai atitinkamam studentų skaičiui kiekvienoje aukštojoje mokykloje. Anot ŠMM, tam 2010 metais nuo rugsėjo planuojama atriekti 960 tūkst. litų iš ministerijai skirtų valstybės biudžeto asignavimų.

Ministerija teigia tokiu būdu norinti didinti studijų programų, skirtų pedagogams rengti, patrauklumą ir pedagogo profesijos prestižą, pritraukiant į pedagogams rengti skirtas programas gabiausius abiturientus.

"Išanalizavus pastarųjų metų stojimo į pedagogų rengimo programas duomenis matyti, kad pasirinkusiųjų šias studijas konkursinio balo vidurkis žemas, blogėja pedagogų rengimo kokybė, tik nedidelė dalis baigusiųjų renkasi pedagoginį darbą", - problemą dėsto ŠMM.

Šio tikslo ketinama siekti kitąmet ir dvigubai mažinant į pedagoginės srities valstybės finansuojamų studentų skaičių - nuo 2500 šiemet iki 1200 kitąmet. Be to, siekiant, kad pedagoginio rengimo programas rinktųsi motyvuoti studentai, stojantiems numatytas specialus motyvacinis testas.

Anot ministerijos, preliminariai planuojama, kad studijuoti valstybės finansuojamose pedagoginėse programose bus priimta 1200 studentų, iš kurių pusei - 600 - būtų mokamos 400 tikslines stipendijos.

Tuo metu Finansų ministerija nesutinka su tokiu užmoju, teigdama, kad jei studentų skaičius nesikeis, 2011 metais atsiras papildomas lėšų poreikis. Ji ragina mokėti tikslines stipendijas pagerėjus valstybės finansinei padėčiai.

Šį projektą Vyriausybė ketina svarstyti trečiadienį.

Aut. teisės: www.technologijos.lt

(0)
(0)
(0)

Komentarai (7)