Kontroversiška avarija: dviratininkas sveikas ir gyvas liko, nes, užuot nulipęs nuo dviračio, per perėją nusprendė minti pedalus? (Video)  (15)

Žinoma, šią šiurpią avariją sukėlė ne dviratininkas, o pieno produktus vežusio lengvojo sunkvežimio vairuotojas (apie susidūrimo aplinkybes – vėliau). Vis dėlto antru dviratininko gimimu pasibaigęs eismo įvykis, nors jame neįtikėtinai daug Fortūnos ar Dievo apvaizdos, galėjo baigtis tragiškai, jei dviratininkas prie sankryžos būtų nulipęs nuo dviračio ir mėginęs varytis dviratį per pėsčiųjų perėją pėsčias.


Rami, saulėta, tingi rugsėjo popietė Maskvos priemiestyje Liubercuose. Priemiesčio gatves stebinti vaizdo kamera filmuoja tuščią sankryžą. Tačiau po akimirkos sankryžoje viskas apsiverčia aukštyn kojom ir virsta – joje lyg tyčia susikerta trijų transporto priemonių trajektorijos. Sunkvežimio, lengvojo automobilio ir dviratininko.

Nežinia, kas užmigdė šalutiniu keliu pieno produktus vežusio sunkvežimio vairuotojo budrumą (gal ta klastinga ramybė ir tuštuma sankryžoje), tačiau jis bemaž nestabdydamas įlėkė į prieš akimirką, rodos, dar tuščią sankryžą. Deja, kitoje kertamos gatvės pusėje pėsčiųjų perėjon jau buvo įvažiavęs nieko nenujaučiantis dviratininkas. Tą pačią akimirką sunkvežimio vairuotojui iš dešinės, pagrindiniu keliu atskriejo raudonas lengvasis automobilis – jam kelią blokavo iš šalutinio kelio staiga išlėkęs „Moločnyje produkty“.

Instinktyvus, desperatiškas ir nesėkmingas (o gal kaip tik sėkmingas?) lengvojo automobilio vairuotojo manevras mėginant išvengti susidūrimo – ir sunkvežimio smūgis į nemažu greičiu važiavusį raudono sedano galinę dalį. Tačiau šiurpiausia, kad susidūrimo vietoje, pačioje mėsmalėje atsidūrė ir pedalus minti per perėją nusprendęs nelaimingasis ant dviejų ratų.

Netrukus aiškėja, kad jis šiame dramatiškame incidente – laimingiausias. Per kažkokį stebuklą žmogaus nekliudė nei pasiutpolkės sūkiais šaligatvių link nuskriejęs sunkvežimio taranuotas raudonas sedanas, nei nuo smūgio ant vieno šono ratų staiga pasviręs sunkvežimis. Vaizdo siužetą stebint įdėmiau, susidaro įspūdis, kad priekinis sunkvežimio ratas pro dviratininką praskriejo ne didesniu nei keliolikos centimetrų atstumu. Žodžiu, pusmetriu labiau į priekį, ir sunkvežimio ratas, ko gero, būtų nunešęs dviratininko galvą. Arba prispaudęs dviratininką sunkiais galiniais ratais.

Stebuklingai dviratininko išsisukęs sunkvežimis galiausiai vertėsi ant kito šono ir sustojo. Vidury perėjos klūpojo ir žadą praradęs dviratininkas. O kaipgi dar jaustis, kai prieš akimirką galėjai atsisveikinti su šiuo pasauliu?

Laimė, šiurpioje avarijoje niekas nė nenukentėjo. Raudonam sedanui apdaužyta galinė dalis, aplamdytas ir sunkvežimis, tačiau visi eismo dalyviai, įskaitant ir dviratininką, liko ne tik gyvi, bet ir sveiki.

Kas kaltas dėl šios avarijos – visiškai aišku. Vaizdo siužete (išsididinus langą) matyti sunkvežimio kelyje stovėjęs trikampis kelio ženklas „Sankryža su pagrindiniu keliu“. Vairuotojas jo nepaisė, net nesumažino greičio ir, įlėkęs į pagrindinį kelią, sukėlė baisią avariją.

Bet įdomiausia šioje avarijoje dviratininko pozicija. Stebuklas, kad jis liko ne tik gyvas, bet ir sveikas. Dar didesnis stebuklas, kad dviratininką išgelbėjo kelių eismo reikalavimo pažeidimas. Juk jis, privažiavęs pėsčiųjų perėją, privalėjo sustoti, nulipti nuo dviračio ir savo transporto priemonę persivaryti pėsčias. Bandant prisiminti šio eismo įvykių seką, pirmoji į galvą ateinanti mintis kaip tik tokia: dviratininkas nebūtų taip smarkiai rizikavęs, jei būtų sustojęs ir nulipęs nuo dviračio. Bet.

Bet. Peržiūrėjus susidūrimo akimirką dar kartą, aiškėja priešingas dalykas: jei dviratininkas būtų elgęsis pagal kelių eismo reikalavimus, jį, sustojusį prie pėsčiųjų perėjos, būtų gal net ir mirtinai nuskynęs nevaldomu tapęs raudonas automobilis. Dabar gi per stebuklą dviratininkas atsidūrė kaip tik tame plyšyje, kurią taip ir maga pavadinti adatos skylute, kurios nekliudė nei raudonas sedanas, nei sunkvežimis.

Vis dėlto dviratininkas šioje situacijoje irgi nėra šventas (nekalbant apie tai, kad važiavo be šalmo – nors kas ten žino, kokie dviratininkams reikalavimai Rusijoje). Stebint vaizdo įrašą nuo pirmųjų akimirkų, matyti, kad jis važiavo ne šaligatviu ir prieš eismą. Jei jis būtų sustojęs ant šaligatvio (kuris čia įrengtas keistai atokiai nuo pėsčiųjų perėjos), rizikavęs būtų mažiausiai, nes raudonas automobilis čiuožė važiuojamąja dalimi.

(42)
(2)
(40)

Komentarai (15)