Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija – prieš stebėjimo kameras mokyklose  (14)

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija nesutinka su kai kurių mokyklų norais įrengti stebėjimo kameras mokyklose.

Inspekcija nesutinka, jog stebėjimo kameros būtų įrengtos prie centrinių mokyklos durų, rūbinėje, sporto salėje, valgykloje, fojė, suaugusiųjų klasės mokymosi patalpose ir koridoriuose. Toks stebėjimas būtų pateisinamas tik prie centrinių mokyklos durų ir mokyklos teritorijoje – tačiau šią priemonę reiktų išbandyti, kai saugumas nebeužtikrinamas kitais būdais.

Visur kitur pakabintos kameros galėtų pažeisti vaikų, pedagogų ir kitų mokyklos darbuotojų teisę į privatumą.

Pareigūnai taip pat pabrėžia, kad šią priemonę reiktų išbandyti pačią paskutinę, kai visuomenės saugumas nebeužtikrinamas kitais būdais.

Vaizdo stebėjimas gali būti vykdomas siekiant užtikrinti visuomenės saugumą, viešąją tvarką, apginti asmenų gyvybę, sveikatą, turtą ir kitas asmenų teises ir laisves, tačiau tik tais atvejais, kai kiti būdai ar priemonės yra nepakankamos ir (arba) netinkamos siekiant išvardytų tikslų ir jeigu duomenų subjekto interesai nėra svarbesni, teigiama išplatintame pranešime.

Rugpjūčio pabaigoje spaudoje pasirodė straipsnių apie Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijoje montuojamą vaizdo stebėjimo sistemą. Vaizdą stebėti ruošiamasi prie centrinių mokyklos durų, rūbinėje, sporto salėje, valgykloje, fojė, suaugusiųjų klasės mokymosi patalpose ir koridoriuose.

Europos Sąjungos teisėje, kalbant apie vaizdo stebėjimą, akcentuojama, kad įrengiant mokyklose šias priemones reikia būti ypač atsargiems. Tai reiškia, kad jas reikėtų įrengti tik tada, kai tai yra būtina ir kai nėra kitų, mažiau varžančių, priemonių tam tikslui pasiekti.

Darbo grupės nuomone, klasių stebėjimas vaizdo kameromis gali varžyti ne tik mokinių mokymosi bei žodžio laisvę, bet ir mokymo laisvę. Poilsio zonų, sporto salių ir persirengimo kambarių stebėjimas taip pat gali pažeisti teisę į privataus gyvenimo neliečiamumą. Taip pat atkreipiamas dėmesys į tai, kad įrengiant minėtas priemones reikia atsižvelgti ne tik į mokinių, bet ir į mokytojų bei kitų mokyklos darbuotojų interesus.

Inspekcija primena, kad nusprendus mokyklose ir kitose švietimo įstaigose diegti vaizdo stebėjimo sistemas privaloma įgyvendinti Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme (ADTAĮ) įtvirtintus reikalavimus.

Aut. teisės: lrt.lt
lrt.lt

(1)
(1)
(-1)

Komentarai (14)