Pritarta Marijampolės ir Žemaitijos kolegijų pertvarkymui  (2)

Vyriausybė pritarė Marijampolės ir Žemaitijos kolegijų pertvarkymui ir patvirtino naujus statutus. Iš biudžetinių įstaigų jos tampa viešosiomis ir nuo šiol gali disponuoti savo uždirbtomis lėšomis ir valstybės patikėtu turtu. Tai suteikia šioms aukštosioms mokykloms daugiau galimybių spręsti apie plėtrą, investuoti į vykdomų studijų kokybę.


Prisijunk prie technologijos.lt komandos!

Laisvas grafikas, uždarbis, daug įdomių veiklų. Patirtis nebūtina, reikia tik entuziazmo.

Sudomino? Užpildyk šią anketą!

„Persitvarkiusios kolegijos įgyja realią autonomiją, tampa tikrais savo kiemo šeimininkais ir patys spręs, kaip geriau investuoti į studijas, kad kiltų jų kokybė, – sako švietimo ir mokslo viceministrė Nerija Putinaitė. – Kitas persitvarkymo žingsnis yra naujų tarybų patvirtinimas, naujosios tarybos priims strateginius sprendimus dėl kolegijų plėtros, rinks kolegijos direktorių.“

Vyriausybė kolegijoms nuosavybės teise perduos joms priklausantį turtą, išskyrus nekilnojamąjį. Iki pertvarkymo visas kilnojamasis ir nekilnojamasis turtas, kuriuo naudojosi aukštosios mokyklos, taip pat jų pačių uždirbtos lėšos priklausė valstybei.

Pertvarkytos kolegijos galės savarankiškai disponuoti laboratorine įranga, kompiuteriais ir kitu inventoriumi, spręsti, kur panaudoti savo uždirbtas lėšas. Savo nuožiūra valdydamos turimą turtą aukštosios mokyklos galės efektyviau plėtoti taikomuosius mokslinius tyrimus, gerinti studijų kokybę, taip pat bendradarbiauti su užsienio aukštosiomis mokyklomis, visuomenės ir ūkio partneriais. Šių priemonių visuma įgalins aukštąsias mokyklas rengti kvalifikuotus specialistus, gebančius dirbti sparčios technologijų kaitos sąlygomis.

Valstybinių aukštųjų mokyklų teisinė forma ir valdymas keičiamas vykdant Mokslo ir studijų įstatymą, kuriame numatyta, kad visi valstybiniai universitetai ir kolegijos iki 2011 m. pabaigos pakeis teisinę formą iš biudžetinių įstaigų į viešąsias, turės naujus statutus, senatus, tarybas ir rektorius ar direktorius.

Pagal mokslo ir studijų reformos principus pirmasis iš universitetų pertvarką visiškai užbaigė Mykolo Romerio universitetas, pirmoji iš kolegijų – Šiaulių kolegija. Patvirtinti nauji šių aukštųjų mokyklų statutai, pertvarkyta teisinė forma iš biudžetinės į viešąją įstaigą, veikia naujos tarybos. Be Marijampolės ir Žemaitijos kolegijų jau anksčiau yra patvirtinti Klaipėdos universiteto, Vytauto Didžiojo universiteto, naujojo Sveikatos mokslų universiteto ir Utenos kolegijos statutai.

Aut. teisės: bernardinai.lt
bernardinai.lt
(0)
(0)
(0)

Komentarai (2)